Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

DIPLOMATSKI PROTOKOL


Emilija Vučinić-Margeta, načelnica Sektora
Kontakt: 4569 808
E-mail: diplomatski.protokol@mvep.hr

SLUŽBA ZA CEREMONIJAL I POSJETE
mr. sc. Ivana Bukvić, voditeljica Službe
Kontakt: 4597 415
E-mail: diplomatski.protokol@mvep.hr

SLUŽBA ZA PRIVILEGIJE I IMUNITETE
Josip Špoljarić, voditelj Službe
Kontakt: 4896 305
E-mail: imuniteti.privilegije@mvep.hr