Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

DIPLOMATSKA AKADEMIJAKontakt: 4599 200
E-mail: diplomatska-akademija@mvep.hr

SLUŽBA ZA DIPLOMATSKO USAVRŠAVANJE
dr. sc. Dubravko Žirovčić, voditelj Službe
Kontakt: 4599 249
E-mail: diplomatsko.usavrs@mvep.hr

SLUŽBA ZA PRIPREME ZA RAD U DM/KU
Vlasta Brkljačić, voditeljica Službe
Kontakt: 4599 415
E-mail: pripreme.izdavastvo@mvep.hr