Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

DIPLOMATSKA AKADEMIJA


, načelnik Sektora
Kontakt: 4599 200
E-mail: diplomatska-akademija@mvep.hr

SLUŽBA ZA DIPLOMATSKO USAVRŠAVANJE
Dubravko Žirovčić, voditelj Službe
Kontakt: 4599 249
E-mail: diplomatsko.usavrs@mvep.hr

SLUŽBA ZA PRIPREME ZA RAD U DM/KU
Vlasta Brkljačić, voditeljica Službe
Kontakt: 4599 415
E-mail: pripreme.izdavastvo@mvep.hr

SLUŽBA ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EU 2020.
Krešo Kopčić, v.d. voditelja Službe
Kontakt: 4599 235
E-mail: