Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Kontakt

 • KABINET MINISTRA
  Zdeslav Perković, tajnik Kabineta
  Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
  kabinet.ministra@mvep.hr
  Telefon 01/4569 964 
  Fax 01/4551 795
   
 • URED ZAMJENICE MINISTRA

  Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
  zamjenik.ministra@mvep.hr 
  Telefon 01/4569-964  
  Fax 01/4569-920
  • UPRAVA ZA EUROPSKE POSLOVE

   Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
   europski.poslovi@mvep.hr 
   Telefon 01/4569 850  
   Fax 01/4569 972
  • UPRAVA ZA IZVANEUROPSKE POSLOVE
   bilaterala@mvep.hr
   Telefon 01/4569 896, 4896 339
   Fax 01/4597 490
   • SEKTOR ZA SJEVERNU, SREDNJU I JUŽNU AMERIKU
    , načelnik Sektora
    ssjamerika@mvep.hr
    Telefon 01/4597 433
    Fax 01/4597 490
    • Služba za Sjevernu Ameriku
     Lara Romano, voditeljica
    • Služba za Latinsku Ameriku i Karibe
     Gordana Prelčec Sermek, voditeljica
   • SEKTOR ZA AFRIKU, AZIJU, OCEANIJU, RUSKU FEDERACIJU I ISTOČNO PARTNERSTVO
    Vice Skračić, načelnik Sektora
    afrika.azija.oceanija@mvep.hr
    Telefon 01/4597 433
    Fax 01/4597 490
    • Služba za Aziju i Oceaniju
     Branko Zebić, v. d. voditelja
    • Služba za Afriku i Bliski Istok
     Enisa Karamarko, voditeljica
    • Služba za Rusku Federaciju, Srednju Aziju i Istočno partnerstvo
     Igor Prelovšek, voditelj
  • UPRAVA ZA REGIONALNU SURADNJU

   regionalna.suradnja@mvep.hr
   Telefon 01/ 4896-379, 01/ 4896-399
   Fax 01/ 4597-788
  • UPRAVA ZA MULTILATERALNE POSLOVE I GLOBALNA PITANJA

   multilaterala@mvep.hr 
   Telefon 01/4569 952, 01/ 4569 839  
   Fax 01/4597 416
   • SEKTOR ZA NATO I MEĐUNARODNU SIGURNOST
    Kristina Lahovski, načelnica Sektora
    sektor.nato@mvep.hr
    Telefon 01/4569 942
    Fax 01/4896 370
   • SEKTOR ZA UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE
    Damir Župan, načelnik Sektora
    sektor.un@mvep.hr
    Telefon 01/ 4896-326
    Fax 01/4597 416
   • SEKTOR ZA GLOBALNE RAZVOJNE POLITIKE, RAZVOJNU   SURADNJU I HUMANITARNU POMOĆ U INOZEMSTVU
    Natali Lulić Grozdanoski, načelnica Sektora
    Telefon 01/ 4561-235
    Fax 01/4597 416
  • UPRAVA ZA EUROPSKO PRAVO, MEĐUNARODNO PRAVO I KONZULARNE POSLOVE

   medunarodno.pravo@mvep.hr
   Telefon 01/4569 852  
   Fax 01/4597 477
   • SEKTOR ZA EUROPSKO PRAVO
    Dubravka Vlašić Pleše, načelnica Sektora
    europsko.pravo@mvep.hr
    Telefon 01/ 4896-364
    Fax 01/4597 477
   • SEKTOR ZA MEĐUNARODNO PRAVO

    smp@mvep.hr
    Telefon 01/ 4896-301
    Fax 01/4597 477
   • SEKTOR KONZULARNIH POSLOVA
    Vinko Ljubičić, načelnik Sektora
    konzularni.poslovi@mvep.hr
    Telefon 01 /4599-400
    Fax 01/ 4599-446
  • GLAVNO TAJNIŠTVO
   Damir Sabljak, ovlašten za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva
   glavno.tajnistvo@mvep.hr 
   Telefon 01/4569 908  
   Fax 01/4569 904
   • SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE
    Romana Franulović–Bušić, načelnica Sektora
    sektor.pravni@mvep.hr
    Telefon 01/4597 426
    Fax 01/4569 904
   • SEKTOR ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST I INFORMATIKU
    Boris Milec, v.d. načelnika Sektora
    informatika.zastita@mvep.hr
    Telefon 01/4569-891
    Fax 01/4569-987
   • SEKTOR ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE I PODRŠKU SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA
    Jadranka Vidić, načelnica Sektora
    sektor.financije@mvep.hr
    Telefon 01/ 4598-026
    Fax 01/ 4598-058
   • SEKTOR ZA DIPLOMATSKO I EUROPSKO USAVRŠAVANJE I PRIPREME
    Mladen Andrlić, načelnik Sektora
    diplomatska-akademija@mvep.hr
    Telefon 01/ 4599-200
    Fax 01/ 4599-458
   • SEKTOR ZA PREVOĐENJE
    Miljenka Prohaska Kragović, načelnica Sektora
    sektor.prevodjenje@mvep.hr 
    Telefon 01/4599 286
    Fax 01/4597 409
  • DIPLOMATSKI PROTOKOL
   Dunja Sičaja, šefica Protokola
   diplomatski.protokol@mvep.hr
   Telefon 01/ 4569- 807
   Fax 01/ 4569-975
  • SAMOSTALNI SEKTOR ZA ZAJEDNIČKU VANJSKU I SIGURNOSNU POLITIKU (ZVSP)

   zvsp.zsop@mvep.hr
   Telefon 01/ 4569-843
  • SAMOSTALNI SEKTOR ZA TRGOVINSKU POLITIKU I GOSPODARSKU MULTILATERALU
   Darija Sinjeri, načelnica samostalnog Sektora
   gospodarska.multilaterala@mvep.hr
   Telefon 01/6444-612
   Fax 01/ 6444-601
  • SAMOSTALNI SEKTOR ZA GOSPODARSKU BILATERALU
   Jasmin Devlić, načelnik samostalnog Sektora
   gospodarska.bilaterala@mvep.hr
   Telefon 01/ 4597-730
   Fax 01/ 4597-455
  • SAMOSTALNI SEKTOR ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU, INFORMIRANJE I JAVNU DIPLOMACIJU
   Alenka Zelić, glasnogovornica
   glasnogovornik@mvep.hr 
   Telefon 01/4597 704
   Fax 01/4569 973
  • SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ANALITIKU I POLITIČKO PLANIRANJE
   Olga Kresović Rogulja, voditeljica samostalne Službe
   analitika.pplaniranje@mvep.hr
   Telefon 01/ 4896-383
   Fax 01/ 4569- 995
  • INSPEKTORAT SLUŽBE VANJSKIH POSLOVA
   Damir Božić, glavni inspektor službe vanjskih poslova
   inspektorat@mvep.hr
   Telefon 01/4598-090
   Fax 01/4569-961
  • SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU
   Vesna Miletić, voditeljica samostalnog Odjela
   unutarnja.revizija@mvep.hr
   Telefon 01/ 4599-215
   Fax 01/ 4599-460
  • SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESE - CENTAR IZVRSNOSTI

   centar.izvrsnosti@mvep.hr
   Telefon 01/ 4569-873