Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Kontakt

 • KABINET MINISTRA
  Zdeslav Perković, tajnik Kabineta
  Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
  kabinet.ministra@mvep.hr
  Telefon 01/4569 964 
  Fax 01/4551 795
 • URED ZAMJENICE MINISTRA
  Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
  zamjenik.ministra@mvep.hr 
  Telefon 01/4569-964  
  Fax 01/4569-920
 • UPRAVA ZA EUROPSKE POSLOVE
  Zrinka Ujević, pomoćnica ministra
  Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
  europski.poslovi@mvep.hr 
  Telefon 01/4569 850  
  Fax 01/4569 972
 • UPRAVA ZA POLITIČKE POSLOVE
  Gordan Bakota, pomoćnik ministra
  bilaterala@mvep.hr
  Telefon 01/4569 896, 4896 339
  Fax 01/4597 490
 • UPRAVA ZA GLOBALNE POSLOVE
  Amir Muharemi, pomoćnik ministra
  multilaterala@mvep.hr 
  Telefon 01/4569 952, 01/ 4569 839  
  Fax 01/4597 416
 • UPRAVA ZA MEĐUNARODNOPRAVNE POSLOVE
  Toma Galli, pomoćnik ministra
  medunarodno.pravo@mvep.hr
  Telefon 01/4569 858  
  Fax 01/4597 477
 • UPRAVA ZA KONZULARNE POSLOVE
  Ivica Glasnović, pomoćnik ministra
  konzularni.poslovi@mvep.hr
  Telefon 01 /4599-400
  Fax 01/ 4599-446
 • UPRAVA ZA GOSPODARSKE POSLOVE
  Joseph Gene Petrić, pomoćnik ministra
  Telefon 01/4896 399, 01/4896 379
  Fax 01/4597 788
 • UPRAVA ZA STRATEŠKE I SIGURNOSNE POSLOVE
  Siniša Jurić, pomoćnik ministra
  informatika.zastita@mvep.hr
  Telefon 01/4569-891
  Fax 01/4920-149
 • GLAVNO TAJNIŠTVO
  Damir Sabljak, ovlašten za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva
  glavno.tajnistvo@mvep.hr 
  Telefon 01/4569 908  
  Fax 01/4569 904
 • DIPLOMATSKI PROTOKOL
  Dunja Sičaja, šefica Protokola

  diplomatski.protokol@mvep.hr
  Telefon 01/ 4569- 807
  Fax 01/ 4569-975
 • SAMOSTALNI SEKTOR ZA ANALITIKU I POLITIČKO PLANIRANJE
  analitika.pplaniranje@mvep.hr
  Telefon 01/ 4896-383
  Fax 01/ 4569- 995
 • DIPLOMATSKA AKADEMIJA
  diplomatska-akademija@mvep.hr
  Telefon 01/ 4599-200
  Fax 01/ 4599-458
 • SAMOSTALNI SEKTOR ZA PROMIDŽBU, INFORMIRANJE I KULTURU
  Alenka Zelić, glasnogovornica
  glasnogovornik@mvep.hr 
  Telefon 01/4597 704
  Fax 01/4569 973
 • INSPEKTORAT SLUŽBE VANJSKIH POSLOVA
  inspektorat@mvep.hr
  Telefon 01/4598-090
  Fax 01/4569-961
 • SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU
  unutarnja.revizija@mvep.hr
  Telefon 01/ 4599-215
  Fax 01/ 4599-460