Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Kontakt

 • KABINET MINISTRICE
  Rina Eterović Goreta, tajnica Kabineta
  kabinet.ministrice@mvep.hr
  Telefon 01/4569 800
  Fax 01/4551 795
 • URED DRŽAVNE TAJNICE ZA POLITIČKE POSLOVE
  Zdravka Bušić, državna tajnica

  ured.drzavne.tajnice@mvep.hr
  Telefon 01/4569-806; 4569-943
  Fax 01/4569-920
 • URED DRŽAVNE TAJNICE ZA EUROPSKE POSLOVE
  Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica
  dt.europski.poslovi@mvep.hr
  Telefon 01/4569-968  
  Fax 01/4597-738
 • UPRAVA ZA EUROPU
  Zrinka Ujević, pomoćnica ministrice
  europski.poslovi@mvep.hr 
  Telefon 01/4569 850  
  Fax 01/4569 972
 • UPRAVA ZA GOSPODARSKE POSLOVE I RAZVOJNU SURADNJU
  Ivana Živković, pomoćnica ministrice
  gospodarstvo.razvoj@mvep.hr
  Telefon 01/4896 399, 01/4896 379
  Fax 01/4597 788
 • UPRAVA ZA MEĐUNARODNOPRAVNE POSLOVE
  Toma Galli, pomoćnik ministrice
  medunarodno.pravo@mvep.hr
  Telefon 01/4569 858  
  Fax 01/4597 477
 • UPRAVA ZA JUGOISTOČNU EUROPU I PROŠIRENJE EU
  Boris Grigić, pomoćnik ministrice

  ujieuropa@mvep.hr
  Telefon 01/4597 452
  Fax 01/4569 829
 • UPRAVA ZA POLITIČKE POSLOVE
  Vice Skračić, pomoćnik ministrice

  bilaterala@mvep.hr
  Telefon 01/4569 896, 4896 339
  Fax 01/4597 490
 • UPRAVA ZA MULTILATERALU I GLOBALNA PITANJA
  Mario Horvatić, pomoćnik ministrice
  multilaterala@mvep.hr 
  Telefon 01/4569 952, 01/ 4569 839   
  Fax 01/4597 416
 • UPRAVA ZA KONZULARNE POSLOVE
  Vinko Ljubičić, pomoćnik ministrice
  konzularni.poslovi@mvep.hr
  Telefon 01 /4599-400
  Fax 01/ 4599-446
 • UPRAVA ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST
  Stribor Kikerec, pomoćnik ministrice

  informacijska.sigurnost@mvep.hr
  Telefon 01/4569 891
  Fax 01/4569 987
 • GLAVNO TAJNIŠTVO
  Loreta Bertoša-Kušen, glavna tajnica Ministarstva
  glavno.tajnistvo@mvep.hr 
  Telefon 01/4569 908  
  Fax 01/4569 904
 • SAMOSTALNI SEKTOR ZA ANALITIKU I POLITIČKO PLANIRANJE
  Antun Buklijaš, načelnik Sektora

  analitika.pplaniranje@mvep.hr
  Telefon 01/ 4896-383
  Fax 01/ 4569- 995
 • SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU I KULTURNU DIPLOMACIJU, INFORMIRANJE I ODNOSE S JAVNOŠĆU
  Katja Šare, načelnica Sektora

  odnosi.javnost@mvep.hr  
  Telefon 01/4597 704
  Fax 01/4569 973
 • GLASNOGOVORNIK
  glasnogovornik@mvep.hr 
  Telefon 01/4597 704
  Fax 01/4569 973
 • DIPLOMATSKA AKADEMIJA
  Joško Paro, načelnik Sektora

  diplomatska-akademija@mvep.hr
  Telefon 01/ 4599-200
  Fax 01/ 4599-458
 • DIPLOMATSKI PROTOKOL
  Emilija Vučinić-Margeta, načelnica Sektora

  diplomatski.protokol@mvep.hr
  Telefon 01/ 4569- 807
  Fax 01/ 4569-975
 • TAJNIŠTVO PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EU 2020.
  Gordan Markotić, načelnik Sektora
  hrpres2020@mvep.hr
  Telefon 01/6444 653
 • INSPEKTORAT SLUŽBE VANJSKIH POSLOVA
  Damir Božić, voditelj Službe

  inspektorat@mvep.hr
  Telefon 01/4569 910
  Fax 01/4569-961
 • SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
  Vesna Miletić, voditeljica Službe

  unutarnja.revizija@mvep.hr
  Telefon 01/ 4599-215
  Fax 01/ 4599-460