Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Posebni uvjeti

POSEBNI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

 1. Pravo na podnošenje ponuda imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, registrirane su za i obavljaju ugostiteljsku djelatnost pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka u trajanju od najmanje 3 (tri) godine.
 2. Ponuditelj mora zadovoljavati propise o ugostiteljskim djelatnostima (higijenski minimum i zdravstveni list).
 3. Ponuditelj je dužan osigurati radnu odjeću te brinuti o potrebnom zdravstvenom pregledu radnika uključenih u pripremu i posluživanje ugostiteljskih usluga u restoranu.
 4. Ponuditelj mora posjedovati certifikat HACCP CODEX ALIMENTARUS ili jednakovrijedan, te certifikat ISO 9001:2015 ili jednakovrijedan, kojim dokazuje da ima implementiran sustav za kvalitetu i sigurnost hrane, te sustav upravljanja kvalitetom proizvoda i usluga.
 5. Ponuditelj jamči zdravstvenu ispravnost namirnica za pripremu hrane, uslužene hrane, poslovnog prostora i osoba uključenih u postupak pripreme i usluživanja hrane, pića i napitaka, te snosi isključivu odgovornost s te osnove prema Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, njegovim djelatnicima i prema trećim osobama.
 6. Ponuditelj mora raspolagati kapacitetima potrebnim za pripremu i usluživanje najmanje 200 toplih obroka dnevno, te se obvezuje posluživati svježe pripremljene obroke u količinama prema utvrđenim normativima. Vrsta obroka, pića i napitaka s normativima i cijenama bit će sastavnim dijelom Ugovora o zakupu poslovnog prostora.  

Radno vrijeme restorana

 1. Ponuditelj mora omogućiti pripremanje i usluživanje toplih obroka, pića i napitaka svakim radnim danom (ponedjeljak-petak) najmanje u vremenu od 11:00 do 14:00 sati; ne uključujući praznike i blagdane. Ukoliko ponuditelj želi pružati uslugu doručka Ugovorom o zakupu može se odrediti raniji vremenski okvir za pripremu i usluživanje doručka.

Ponuda ugostiteljskih usluga

 1. Ponuda ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka s pripadajućim normativima i cijenama ima se dostaviti u ponudbenoj tablici koja je sastavni dio natječajne dokumentacije. 
 2. Ponuda ugostiteljskih usluga mora sadržavati najmanje 3 (tri) različita topla obroka (menija) koncipirana u skladu s točkom 12., od kojih je jedan vegetarijanski, za svaki radni dan u mjesecu.
 3. Ponuda mora sadržavati i pojedinačno izražena jela, kao juhe, variva, glavna jela s prilogom, salate kao obrok i kao prilog, slastice i drugo.
 4. Ponuda može sadržavati i jela tzv. posebne ili dnevne ponude.

Specifikacija obroka

 1. Topli obrok (meni) sastoji se od:
 • juhe,
 • glavnog jela,
 • salate,
 • priloga.

Preporučeni normativi jednog toplog obroka:

 • Juha 0,2 l -0,25 l,
 • Glavno jelo: meso  0,15 kg, ili riba 0,20-0,35kg. Normativ od 0,15 kg mesa odnosno 0,15-0,35kg ribe ne uključuje ostale sastojke glavnog jela (npr. umak ili povrće…), već se odnosi isključivo na gramažu mesa odnosno ribe,
 • Prilog 0,15 kg -0,35 kg,
 • Varivo: 0,25-0,30 l,
 • Salata bar (samoposluživanje, normativ zdjelica) (svježa ili konzervirana): zelena salata 0,10 kg, rajčica 0,20kg, krumpir, krastavci 0,15 kg, …
 • Salata obrok (obvezni sastojci: ugljikohidrat, bjelančevina, svježe povrće): 300 g,
 • Slastica (desert): 0,15 do 0,25 kg,
 • Izbor kruha: minimalno 3 vrste (bijeli, kukuruzni, raženi),
 • Začini (sol, papar, ulje, ocat) na svakom stolu,
 • Balzamico, umak od rajčice, parmezan, limun, češnjak, ulje, tartar, ajvar na šanku – ovisno o ponudi jela, ali sve proizvodi visokokvalitetnih proizvođača i svježe.

Svi dijelovi toplog obroka navedeni pod ovom točkom moraju biti raspoloživi čitavo vrijeme služenja toplog obroka.

Kvaliteta namirnica

 1.  Sve namirnice koje se koriste prilikom pripreme hrane ili pića moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
 • Istaknuta deklaracija,
 • Namjenska ambalaža,
 • Sezonska svojstva (boja, miris, izgled),
 • Odgovarajuća klasa, kvaliteta namirnica,
 • Odgovarajuća temperature hrane u dostavnom vozilu za hranu koja zahtijeva poseban temperaturni režim.

 

Učestalost namirnica

 1. Tjedne jelovnike zakupac će koncipirati uz učestalost namirnica na dnevnoj, odnosno, tjednoj bazi kako slijedi:

 

vrsta jelovnika

namirnica

učestalost

mesni jelovnik

piletina

najmanje 1 put tjedno

 

teletina

najmanje 1 put tjedno

 

puretina

najmanje 1 put tjedno

 

junetina

najmanje 1 put tjedno

 

svinjetina

najmanje 1 put tjedno

 

 

 

riblji jelovnik

svježa oborita riba/lignje

najmanje 1 put tjedno

 

riječna riba

najmanje 1 put u 2 tjedna

 

tuna

najmanje 1 put u 2 tjedna

 

 

 

prilog br. 1

sezonsko povrće

svaki dan

 

 

 

prilog br. 2

leća

najmanje 1 put tjedno

 

heljda

najmanje 1 put tjedno

 

ječam

najmanje 1 put tjedno

 

proso

najmanje 1 put u 2 tjedna

 

kus kus

najmanje 1 put u 2 tjedna

 

 

 

vegetarijanski

jelo sa sejtanom

najmanje 1 put tjedno

 

jelo s tofuom

najmanje 1 put tjedno

 

jelo s gljivama

najmanje 1 put tjedno

 

Cijena

 1. Cijene ugostiteljskih usluga moraju biti primjerene svakodnevnoj prehrani korisnika usluga menze i restorana sa samoposluživanjem.
 2. Preporučena cijena jednog toplog obroka (menija) je do 30,00 kn. Ostale stavke uključene u normativ jednog toplog obroka (točka 12.) ne smiju se zasebno naplaćivati.
 3. Pojedinačne cijene jela poželjno je da su u rasponu slijedećih preporučenih cijena:

 

Jelo

Preporučena cijena

Jela “na žlicu” (razna variva sa i bez mesa)

12,00 kn do 18,00 kn

Mesna jela s prilogom

do 25,00 kn

Riblja jela s prilogom

do 30,00 kn

Tjestenine i rižota

do 22,00 kn

Vegetarijanska jela

do 25,00 kn

Juhe

do 4,00 kn

Salate kao prilog

do 4,00 kn

Deserti

do 8,00 kn

Sendviči, peciva, pizze, smoothie, voćna salata, tost, granola, zobena kaša, chia puding, doručak-meni i dr.

Izraziti u ponudi

 

 1. Jela tzv. posebne ili dnevne ponude mogu prelaziti prepurečene raspone cijena.

Način naručivanja obroka

 1. Tjedni jelovnik zakupnik šalje najkasnije petkom na poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva vanjskih i europskih poslova na kojoj se nalazi jelovnik.
 2. Dnevni jelovnik će se sastojati od najmanje 3 topla obroka (menija): meni 1 - kao mesni, meni 2 - kao vegetarijanski, meni 3 - kao riblji (najmanje 2 put tjedno, ostale dane meni 1). Prilikom slanja jelovnika zakupac će napomenuti ukoliko je za jelovnik 2 ili 3 potrebna predbilježba. Predbilježbu korisnik obavlja najkasnije tijekom prethodnog dana na blagajni restorana ili na mail adresu restorana, dok je zakupac dužan osigurati dovoljan broj jela iz jelovnika 1 bez posebne predbilježbe korisnika.
 3. Zakupac je dužan u prostoru restorana na vidljivom mjestu istaknuti cjenik svih pojedinačnih stavki iz ponude restorana (cijene izražene sa PDV-om).
 4. Korisnik nije obvezan uzeti cijeli meni, te se sukladno izboru svako jelo naplaćuje zasebno.
 5. Ukoliko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za vrijeme trajanja Ugovora o zakupu ima potrebu za pripremom i posluživanjem obroka po narudžbi za potrebe reprezentacije, a ukoliko zakupnik bude zainteresiran za davanje takve usluge, provest će se postupak nabave za pružanje usluge reprezentacije sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16).
 6. Ukoliko ponuditelj želi proširiti ponudu u restoranu (npr. doručak-meni, pekarski proizvodi, sendviči, voćni i povrtni smoothie, pizze, zobena kaša, granola i sl.) ili korisnici ugostiteljskih usluga žele pripremu i posluživanje obroka po narudžbi i ukoliko zakupnik bude zainteresiran za pružanje takve usluge, pružanje takvih usluga može biti uređeno Ugovorom o zakupu.
 7. Priprema i iznošenje obroka izvan poslovnog prostora za potrebe zakupnika mogući su pod uvjetima javnog natječaja i u skladu s Ugovorom o zakupu.
 8. Za korisnike ugostiteljskih usluga restorana koji nisu zaposlenici Ministarstva vanjskih i europskih poslova (posjetitelji, vanjski suradnici i vanjski korisnici ugostiteljskih usluga), organizirat će se prehrana pod jednakim uvjetima kao i za zaposlenike (cijena i specifikacija toplog obroka).

Sigurnosne zapreke

 1. Prije sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, za zakupoprimca, djelatnike zakupoprimca i druge osobe koji će koristiti poslovni prostor radi obavljanja ugovorene djelatnosti, provest će se odgovarajući postupak utvrđivanja postojanja sigurnosnih zapreka. Osobama za koje se utvrdi postojanje sigurnosnih zapreka neće biti omogućen pristup poslovnom prostoru.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude

 1. Odabir najpovoljnije ponude za koju je prethodno utvrđeno da udovoljava općim i posebnim uvjetima javnog natječaja, provest će se bodovanjem ponuda.
 2. Kriteriji za odabir i njihov relevantni ponder:

 

Kriterij

Relativni ponder

Broj bodova

Zakupnina

10%

10

Cijena menija

50%

50

Cijena jela

15%

15

Ponuda uključuje doručak

10%

10

Ponuda glavnih jela uključuje internacionalna jela, jela tzv. zdrave prehrane, salate kao glavna jela, veganska ili bezglutenska jela

5%

5

Broj dnevnih menija

5%

5

Rok za početak pružanja usluge

5%

5

Ukupno

100%

100

 

Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti

30.

 • Zakupnina

Temeljem vrednovanja ponude po kriteriju „Zakupnina“ najviše se može dobiti 10 bodova, a ponuda će se bodovati na slijedeći način:

Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

Bodovi

> 4.000,00 kn

10 bodova

3.860,00 – 4.000,00 kn

5 bodova

 
 • Cijena menija

Temeljem vrednovanja ponude po kriteriju „Cijena menija“ najviše se može dobiti 50 bodova. Ponuda koja sadrži najnižu cijenu menija dobit će maksimalan broj bodova. Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli:

Najniža ponuđena cijena / cijena ponude * 50 (zaokruženo na najbližu 0,5 decimalu)

 • Cijena jela

Temeljem vrednovanja ponude po kriteriju „Cijena jela“ može se dobiti 15 bodova, a ponuda će se bodovati na sljedeći način:

Ponuđena cijena pojedinačnih jela prema skupinama jela iz tabele u toč. 17:

Bodovi

Cijene za sva ponuđena jela po skupinama u okviru su preporučenih

15 bodova

 
 • Ponuda uključuje doručak

Temeljem vrednovanja ponude po kriteriju „Ponuda uključuje doručak“ može se dobiti 10 bodova, a ponuda će se bodovati na sljedeći način:

Ponuda uključuje doručak

Bodovi

DA

10 bodova

 
 • Ponuda glavnih jela uključuje internacionalna jela, jela tzv. zdrave prehrane, salate kao glavna jela, veganska ili bezglutenska jela

Temeljem vrednovanja ponude po kriteriju „Ponuda glavnih jela uključuje internacionalna jela, jela tzv. zdrave prehrane, salate kao glavna jela, veganska ili bezglutenska jela“ može se dobiti 5 bodova, a ponuda će se bodovati na sljedeći način:

 

Ponuda glavnih jela uključuje internacionalna jela, jela tzv. zdrave prehrane, salate kao glavna jela, veganska ili bezglutenska jela

Bodovi

Uključuje 4 ili više takvih glavnih jela tjedno

5 bodova

 
 • Broj dnevnih menija

Temeljem vrednovanja ponude po kriteriju „Broj dnevnih menija“ može se dobiti 5 bodova, a ponuda će se bodovati na sljedeći način:

Broj dnevnih menija

Bodovi

Više od 3

5 bodova

 
 • Rok za početak pružanja usluge

Temeljem vrednovanja ponude po kriteriju „Rok za početak pružanja usluge“ najviše se može dobiti 5 bodova, a ponuda će se bodovati na sljedeći način:

Rok za početak pružanja usluge

Bodovi

0-29 dana

5 bodova

30-59 dana

3 bodova

60 i više dana

0 bodova

 

Formula za odabir najpovoljnije ponude

 1. Najpovoljnija ponuda odabrat će se prema slijedećoj formuli:

UBB = ZAK + CM + CJ + DOR+INT+BM+POČ

UBB = ukupan broj bodova

ZAK = broj bodova koje je ponuda dobila za ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

CM = broj bodova koje je ponuda dobila za ponuđenu cijenu menija

CJ = broj bodova koje je ponuda dobila za ponuđene cijene pojedinih jela

DOR = broj bodova koje je ponuda dobila za ponudu usluge doručka

INT = broj bodova koje je ponuda dobila za ponudu internacionalnih i dr. jela

BM = broj bodova koje je ponuda dobila za broj ponuđenih menija

POČ = broj bodova koje je ponuda dobila za ponuđeni početak obavljanja usluge

 1. Ponude se rangiraju po broju bodova, a kao najpovoljnija se odabire ponuda s najviše bodova. U slučaju dvije ili više ponuda s istim brojem bodova prvenstvo ima ponuda s najvećim iznosom mjesečne zakupnine. U slučaju dvije ili više ponuda s istim brojem bodova i istim iznosom mjesečne zakupnine, prvenstvo ima ponuda koja je prva zaprimljena.