Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

  O hrvatskom izvozu

  Zašto je izvoz važan za Hrvatsku?

  • Iako samo 13% poduzeća u Hrvatskoj izvoze, ona ujedno zapošljavaju polovicu zaposlenih u svim poduzećima; ostvaruju 65% od ukupnih prihoda od prodaje, te u razvoj ulažu čak 70% sredstava od ukupno ulaganih sredstava u razvoj. Rast takvih zdravih i naprednih poduzeća čini ukupnu hrvatsku ekonomiju snažnijom.
  • Povećanje izvoza stvara radna mjesta.
  • Zbog financijskih i drugih ograničenja unutarnjeg tržišta, jedino izvozno orijentirana ekonomija može maloj zemlji jamčiti dugoročno održiv gospodarski rast.
  • Izvozno orijentirane zemlje u recesiji se brže oporavljaju od ostalih ekonomija, a njihove recesije traju kraće i za posljedicu imaju manji broj zatvorenih radnih mjesta.
  • Izvoz je komponenta agregatne potražnje te, shodno tome, njegov rast predstavlja ujedno i rast BDP-a.
  • Veličina izvoza ima značajan utjecaj na razinu deficita državnog računa.
  • Izvoz povećava devizne rezerve.
  • Izvoz unaprjeđuje kompetitivne prednosti zemlje usvajanjem novih znanja i tehnologija.
  • Izvozna orijentacija jača ukupnu konkurentnost zemlje te stvara pozitivnu percepciju o funkcioniranju njezina gospodarstva.
  • Izvozno konkurentna društva su stabilnija u svom poslovanju i imaju tendenciju održivog razvoja.

    


  Zašto izvoziti?

  • Izvoz smanjuje ovisnost o domaćem tržištu i disperzira rizik, pa izvozna društva imaju veće šanse za dugoročni opstanak.
  • Izvoz povećava sposobnost natjecanja na domaćem tržištu. Iskustvo, poput saznanja o drugim proizvodima i uslugama te globalnim strategijama kompanije koje predstavljaju konkurenciju, unaprjeđuje poslovanje poduzeća.
  • Povećanje izvoza doprinosi unaprjeđenju konkurentnosti proizvoda kao preduvjetu uspješnog funkcioniranja u okviru zajedničkog europskog tržišta.
  • Izvoz predstavlja optimalan model internacionalizacije za male i srednje poduzetnike.
  • Izvoz otvara mogućnosti uključivanja u druge oblike međunarodnog poslovanja.
  • S razvojem različitih modela financiranja, sveprisutnosti interneta i dogovaranjem trgovinskih sporazuma, pristup globalnom tržištu danas je lakši nego ikada.

   

  Koje su glavne karakteristike hrvatskog izvoza?

  U razdoblju od početka 2013. godine do kraja srpnja 2013. godine Hrvatska je na inozemna tržišta izvezla roba u vrijednosti od 38,6 milijardi kuna, što je za 5,5% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Od toga je na tržišta ostalih zemalja članica Europske unije izvezla roba u vrijednosti od 23,7 milijardi kuna (0,3% više nego u istom razdoblju prošle godine), a u zemlje izvan EU u vrijednosti od 14,8 milijardi kuna (odnosno čak 13,6% manje nego u prvih sedam mjeseci prošle godine).

  Takva kretanja rezultirala su manjkom u vanjskotrgovinskoj robnoj razmjeni od 31,9 milijardi kuna, što je za 1,1 posto više u odnosu na deficit u sedam mjeseci prošle godine. Istodobno je smanjena i pokrivenost uvoza izvozom, i to za 1,7 postotnih bodova, na 54,7 posto.


  Robna razmjena (milijarde eura); Izvor: Državni zavod za statistiku, Državni ured za trgovinsku politiku

  Najznačajniji hrvatski izvozni proizvodi su strojevi i transportni uređaji, hrana i životinje, pića i duhan, sirove materije osim goriva, mineralna goriva i maziva, životinjska i biljna ulja, masti i kemijski proizvodi.  Izvoz u 2012. po sektorima SMTK (%); Izvor: Državni zavod za statistiku, Državni ured za trgovinsku politiku

  Najveća izvozna tržišta su: Italija, BiH, Njemačka, Slovenija, Austrija, Srbija, Rusija, SAD, Mađarska i Nizozemska.

  Najvažnije zemlje partneri u izvozu u 2012. (%); Izvor: Državni zavod za statistiku, Državni ured za trgovinsku politiku   

  Jedan od izazova pred nama je stvaranje novih izvoznika te potpomaganje potencijalnih izvoznika u savladavanju inicijalnih prepreka radi nastupa na novim tržištima.

  Među izazovima za ostvarivanje ozbiljnijeg rasta vrijednosti proizvoda i usluga, ističu se usitnjenost proizvodnje hrvatskog gospodarstva te nedostatni postojeći proizvodni kapaciteti. Također, s obzirom da oko 70% našeg izvoza dolazi iz radno intenzivnih djelatnosti, potrebno je raditi na promjeni strukture izvoza na način da se poveća izvoz proizvoda baziranih na novim tehnologijama.

  S ulaskom RH u EU, unatoč kratkoročnim poteškoćama po industrije koje su bile ovisne o CEFTA-i ili štićene carinama, Hrvatskoj se otvara tržište od pola milijardi ljudi te ona preuzima trgovinske sporazume koje EU ima s drugim zemljama, poput Koreje, Iraka i dr., te zajednički s Komisijom i ostalim zemljama-članicama vodi pregovore u sklopu Svjetske trgovinske organizacije (WTO) o uređenju trgovinskih odnosa sa SAD-om, Japanom i dr. 

  .