Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pročišćene inačice Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Akt na hrvatskom jeziku (PDF)

Akt na engleskom jeziku (poveznica na EUR-Lex)