Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Radne skupine za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora

Radne skupine za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovorasudjeluju u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije (screening) te u izradi nacrta prijedloga pregovaračkih stajališta, uz potporu tijela državne uprave ili drugih tijela određenih nositeljima pojedinog poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije i europskog koordinatora tog tijela. Svaka radna skupina ima voditelja koji upravlja radom radne skupine u dogovoru s članom Pregovaračke skupine koji je zadužen za koordinaciju pojedinog poglavlja pregovora.

 

Radne skupine za pripremu pregovora uspostavljene su za sljedeća poglavlja pregovora te su imenovani njihovi voditelji:

 

1. Sloboda kretanja roba - mr. sc. Dubravka Vlašić Pleše

2. Sloboda kretanja radnika - mr. sc. Ivana Vukorepa

3. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga - prof. dr. sc. Tatjana Josipović

4. Sloboda kretanja kapitala - Ivan Biluš

5. Javne nabave -Teja Kolar

6. Pravo trgovačkih društava -  dr. sc. Davor Babić

7. Pravo intelektualnog vlasništva - prof. dr. sc. Igor Gliha

8. Tržišno natjecanje - mr. sc. Marijana Liszt

9. Financijske usluge - Martina Drvar

10. Informacijsko društvo i mediji - mr. sc. Nina Obuljen

11. Poljoprivreda i ruralni razvitak - Miroslav Božić

12. Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor - dr. sc. Mate Brstilo

13. Ribarstvo - prof. dr. sc. Ivan Katavić

14. Prometna politika - Dražen Breglec

15. Energetika - doc. dr. sc. Željko Tomšić

16. Porezi - mr. sc. Dubravka Sekulić Grgić

17. Ekonomska i monetarna unija - Ljubinko Jankov

18. Statistika - Darko Jukić

19. Socijalna politika i zapošljavanje - Inga Žic

20. Poduzetništvo i industrijska politika - Alan Žepec

21. Trans-europske mreže - Romana Palčić

22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata - Nataša Mikuš

23. Pravosuđe i temeljna ljudska prava - Gordana Demšer

24. Pravda, sloboda i sigurnost - mr.sc. Filip Dragović

25. Znanost i istraživanje - prof. dr. sc. Mladen Petrovečki

26. Obrazovanje i kultura - Nina Obuljen

27. Okoliš - doc. dr. sc. Nenad Mikulić

28. Zaštita potrošača i zdravlja - prof. dr. sc. Vesna Tomljenović

29. Carinska unija - Vesna Kadić

30. Vanjski odnosi - Ivana Sučić

31. Vanjska, sigurnosna i obrambena politika - Ines Troha Brdar

32. Financijski nadzor - mr. sc. Lidija Pernar

33. Financijske i proračunske odredbe - Zdravko Marić

34. Institucije - prof. dr. sc. Siniša Rodin

35. Ostala pitanja - Ines Troha Brdar