Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Nacionalni odbor za praćenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Nacionalni odbor za praćenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji posebno je radno tijelo Hrvatskoga sabora koje nadgleda i ocjenjuje tijek pregovora, daje mišljenje i smjernice u ime Hrvatskoga sabora o pripremljenim pregovaračkim pozicijama, razmatra informacije o pregovaračkom procesu, razmatra i daje mišljenja o pitanjima koja će se otvarati tijekom pregovora, razmatra i ocjenjuje pregovaračko djelovanje pojedinih članova pregovaračkoga tima te prema potrebi daje mišljenje o usuglašavanju hrvatskoga zakonodavstva s propisima Europske unije.

Nacionalni odbor preko svoga predsjednika održava redovite konzultacije i razmjenjuje informacije s Predsjednikom Republike Hrvatske, predsjednikom Vlade Republike Hrvatske i predsjednikom Hrvatskoga sabora te s voditeljem izaslanstva i glavnim pregovaračem o tijeku pregovora, otvorenim pregovaračkim pitanjima i mogućim načinima zatvaranja pojedinih poglavlja pregovora.

Odbor se sastoji od zastupnika Hrvatskoga sabora, predstavnika Ureda Predsjednika Republike Hrvatske, akademske zajednice, udruga poslodavaca i sindikata.

Članovi su Nacionalnog odbora:

Predsjednica: 
Pusić, prof. dr. sc. Vesna
 
Potpredsjednik: 
Šeks, Vladimir
 
Članovi: 
Bačić, Branko 
Bjeliš, dr. sc. Aleksa 
Cvitanović, Hrvoje 
Čehok, dr. sc. Ivan 
Dorić, prof. dr. sc. Miljenko 
Friščić, Josip
Jurčić, prof. dr. sc. Ljubo 
Kajin, Damir
Knežević, Ana 
Majdenić, Nevenka
Matušić, Frano 
Mimica, mr. sc. Neven
Pejčinović Burić, mr. sc. Marija 
Pupovac, prof. dr. sc. Milorad 
Tedeschi, Emil