Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Kronologija odnosa Hrvatske i Europske unije

 

Svibanj 1999.

Europska komisija predlaže stvaranje Procesa stabilizacije i pridruživanja za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Makedoniju i SR Jugoslaviju.

10. lipnja 1999.

Usuglašen Pakt o stabilnosti – politički dokument kojem je strateški cilj stabilizacija u jugoistočnoj Europi putem približavanja zemalja regije euroatlantskim strukturama te jačanja međusobne suradnje.

15. veljače 2000.

Osnovana Zajednička konzultativna radna skupina RH-EU.

10. svibnja 2000.

Europska komisija predstavila CARDS - program financijske i tehničke pomoći državama jugoistočne Europe u razdoblju 2000. - 2006.

24. svibnja 2000.

Europska komisija objavila pozitivan Izvještaj o izvedivosti o početku pregovora za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

13. lipnja 2000.

Vijeće ministara EU usvojilo studiju o izvedivosti, čime je potvrđeno da RH ispunjava uvjete za otvaranje pregovora o potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

23. lipnja 2000.

RH primljena u punopravno članstvo programa EUREKA.

16. studenog 2000.

Imenovani članovi pregovaračkog tima za sklapanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

24. studenog 2000.

Zagrebački summit - Početak pregovora RH i EU o zaključivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Studeni 2000.

Vlada Republike Hrvatske donosi smjernice za vođenje pregovora za sklapanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

5. prosinca 2000.

Vijeće donosi uredbu 2666/2000 o programu pomoći EU za obnovu, razvoj i stabilizaciju – CARDS.

18. prosinca 2000.

Održan prvi krug pregovora o sklapanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između RH i EU.

8. veljače 2001.

Osnovan Odbor za europske integracije u Hrvatskom saboru.

26. veljače 2001.

Počeo drugi krug pregovora o sklapanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između RH i EU.

 

14. svibnja 2001.

U Bruxellesu je parafiran Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

10. srpnja 2001.

Parafiran Privremeni sporazum koji obuhvaća dijelove Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji se tiču trgovinskih i prometnih pitanja između RH i EU.

29. listopada 2001.

U Luxembourgu su potpisani Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Privremeni sporazum.

5. prosinca 2001.

Hrvatski sabor potvrdio Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

12. prosinca 2001.

Europski parlament potvrdio Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

1. siječnja 2002.

Početak primjene Privremenog sporazuma; U opticaj puštena jedinstvena europska valuta – Euro.

28. siječnja 2002.

Vijeće ministara Europske unije potvrdilo Privremeni sporazum.

21. veljače 2002.

Austrija ratificirala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

1. ožujka 2002.

Stupio na snagu Privremeni sporazum.

3. travnja 2002.

Europska komisija objavila Prvo godišnje izvješće o Republici Hrvatskoj.

17. travnja 2002.

Irska ratificirala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

30. travnja 2002.

Danska ratificirala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

13. lipnja 2002.

Hrvatski sabor potvrdio Opći okvirni sporazum o sudjelovanju RH u programima pomoći Europske unije.

26. lipnja 2002.

Odbor za CARDS Europske unije odobrio godišnji plan aktivnosti za proračunsku 2002. godinu.

 

12. srpnja 2002.

Njemačka ratificirala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju; Europska komisija i Vlada RH potpisale Sporazum o prioritetima Višegodišnjeg indikativnog programa za CARDS za razdoblje od 2002. do 2004. godine.

19. rujna 2002.

Španjolska ratificirala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

18. prosinca 2002.

Hrvatski sabor prihvatio Rezoluciju o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

14. veljače 2003.

Švedska ratificirala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

21. veljače 2003.

Hrvatska podnijela Zahtjev za članstvo u Europskoj uniji

4. ožujka 2003.

Francuska ratificirala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

14. travnja 2003.

Vijeće Europske unije dalo mandat Europskoj komisiji da izradi mišljenje o zahtjevu Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji.

3. lipnja 2003.

Luxembourg ratificirao Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

5. lipnja 2003.

Grčka ratificirala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

1. srpnja 2003.

Portugal ratificirao Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

10. srpnja 2003.

Europska komisija predala Hrvatskoj Upitnik s 4560 pitanja.

9. listopada 2003.

Republika Hrvatska uručila Europskoj komisiji odgovore na Upitnik.

11. prosinca 2003.

Belgija ratificirala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

19. prosinca 2003.

Finska ratificirala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

26. veljače 2004.

Hrvatska završila prvi krug pregovora s Europskom komisijom o dodatnom Protokolu 7 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

11. ožujka 2004.

Europski parlament ukinuo izaslanstvo za jugoistočnu Europu; za kontakte s Hrvatskom formirat će se poseban odbor.

25. ožujka 2004.

Republika Hrvatska postala punopravna članica programa CADSES.

16. travnja 2004.

Parafiran Protokol 7 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji se regulira trgovina s proširenom Unijom.

20. travnja 2004.

Europska komisija donijela je pozitivno mišljenje (avis) o zahtjevu Republike Hrvatske za punopravno članstvo u EU.

30. travnja 2004.

Nizozemska ratificirala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

18. lipnja 2004.

Republika Hrvatska dobila status kandidata za članstvo u Europskoj uniji.

13. rujna 2004.

Vijeće Europske unije usvojilo Europsko partnerstvo za Republiku Hrvatsku

6. listopada 2004.

Europska komisija objavila Pretpristupnu strategiju za Republiku Hrvatsku.

17. prosinca 2004.

Europsko vijeće odredilo datum početka pristupnih pregovora s Republikom Hrvatskom.

19. siječnja 2005.

Hrvatski sabor usvojio dokumente za EU:

- Izjava o zajedničkom djelovanju Vlade i Sabora;

- Deklaracija o temeljnim načelima pregovora;

- Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za praćenje pregovora;

1. veljače 2005.

Stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

16. ožujka 2005.

Vijeće Europske unije usvojilo Pregovarački okvir za pregovore s Republikom Hrvatskom, ali nije postiglo suglasnost oko otvaranja pristupnih pregovora.

26. travnja 2005.

Održan prvi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Republike Hrvatske i Europske unije.

3. listopada 2005.

Otvoreni pristupni pregovori između Republike Hrvatske i Europske unije.

20. listopada 2005.

Započeo postupak analitičkog pregleda usklađenosti hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije (eng. screening).

28. listopada 2005.

U Bruxellesu održana prva Međuvladina konferencija na razini zamjenika voditelja izaslanstava/glavnih pregovarača. Na toj su sjednici usuglašena načela i proceduralni aranžmani za vođenje pristupnih pregovora te je razmotren inicijalni radni program temeljen na programu screening-a pojedinih poglavlja pregovora.

20. veljače 2006.

Vijeće Europske unije usvojilo Pristupno partnerstvo za Republiku Hrvatsku.

10. travnja 2006.

Održan drugi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Republike Hrvatske i Europske unije.

12. lipnja 2006.

U Luxembourgu održana druga Međuvladina konferencija na razini voditelja izaslanstava na kojoj je službeno otvoreno i privremeno zatvoreno poglavlje pregovora 25. - Znanost i istraživanje.

18. listopada 2006.

Završen postupak analitičkog pregleda usklađenosti hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske zajednice (eng. screening).

11. prosinca 2006.

U Bruxellesu održana treća Međuvladina konferencija na razini voditelja izaslanstava na kojoj je službeno otvoreno i privremeno zatvoreno poglavlje pregovora 26. - Obrazovanje i kultura.

21. prosinca 2006.

U Bruxellesu održana druga Međuvladina konferencija na razini zamjenika voditelja izaslanstava na kojoj su službeno otvorena poglavlja pregovora 17. - Ekonomska i monetarna unija, 20. - Poduzetništvo i industrijska politika i 29. - Carinska unija.

6. ožujka 2007.

Održan treći sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Republike Hrvatske i Europske unije.

29. ožujka 2007.

U Bruxellesu održana treća Međuvladina konferencija na razini zamjenika voditelja izaslanstava/glavnih pregovarača na kojoj je službeno otvoreno poglavlje pregovora 7. - Pravo intelektualnog vlasništva.

26. lipnja 2007.

U Bruxellesu održana četvrta Međuvladina konferencija na razini voditelja izaslanstava na kojoj su službeno otvorena poglavlja pregovora 3. - Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, 6. - Pravo trgovačkih društava, 9. - Financijske usluge, 10. - Informacijsko društvo i mediji, 18. - Statistika i 32. - Financijski nadzor.

12. listopada 2007.

U Bruxellesu održana peta Međuvladina konferencija na razini voditelja izaslanstava na kojoj su službeno otvorena poglavlja pregovora 28. - Zaštita potrošača i zdravlja i 30. - Vanjski odnosi.

19. prosinca 2007.

U Bruxellesu održana četvrta Međuvladina konferencija na razini zamjenika voditelja izaslanstava na kojoj su službeno otvorena poglavlja pregovora 21. - Trans-europske mreže i 33. - Financijske i proračunske odredbe.

12. veljače 2008.

Vijeće Europske unije prihvatilo revidirano Pristupno partnerstvo za Republiku Hrvatsku.

21. travnja 2008.

U Bruxellesu održana peta Međuvladina konferencija na razini zamjenika voditelja izaslanstava/glavnih pregovarača na kojoj su službeno otvorena poglavlja pregovora 14. - Prometna politika i 15. - Energetika.

28. travnja 2008.

Održan četvrti sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Republike Hrvatske i Europske unije.

17. lipnja 2008.

U Luxembourgu održana šesta Međuvladina konferencija na razini voditelja izaslanstava na kojoj su službeno otvorena poglavlja pregovora 2. - Sloboda kretanja radnika i 19. - Socijalna politika i zapošljavanje.

25. srpnja 2008.

U Bruxellesu održana šesta Međuvladina konferencija na razini zamjenika voditelja izaslanstava/glavnih pregovarača na kojoj je službeno otvoreno poglavlje pregovora 1. - Sloboda kretanja roba te privremeno zatvoreno poglavlje 20. - Poduzetništvo i industrijska politika.

30. listopada 2008.

U Bruxellesu održana sedma Međuvladina konferencija na razini zamjenika voditelja izaslanstava/glavnih pregovarača na kojoj je službeno privremeno zatvoreno poglavlje 30. - Vanjski odnosi.

19. prosinca 2008.

U Bruxellesu održana sedma Međuvladina konferencija na razini voditelja izaslanstava na kojoj je službeno otvoreno poglavlje 5. - Javne nabave i privremeno zatvorena poglavlja 7. - Pravo intelektualnog vlasništva, 10. - Informacijsko društvo i mediji i 17. - Ekonomska i monetarna politika.

27. travnja 2009.

Održan peti sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Republike Hrvatske i Europske unije.

19. veljače 2010.

Na Međuvladinoj konferenciji na razini zamjenika voditelja izaslanstva otvoreni su pregovori o poglavljima 13. Ribarstvo i 27. Okoliš.

19. travnja 2010.

Na Međuvladinoj konferenciji na razini zamjenika voditelja izaslanstava privremeno su zatvoreni pregovori u poglavlju 1. Sloboda kretanja roba.

30. lipnja 2010.

Na Međuvladinoj konferenciji na ministarskoj razini pregovori u poglavljima 5. Javne nabave i 16. Porezi privremeno su zatvoreni, a otvoreni su pregovori o poglavljima 8. Tržišno natjecanje, 23. Pravosuđe i temeljna prava i 31. Vanjska, sigurnosna i obrambena politika.

27. srpnja 2010.

Na Međuvladinoj konferenciji na razini zamjenika voditelja izaslanstva pregovori u poglavljima 12. Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor i 32. Financijski nadzor privremeno su zatvoreni.

5. studenog 2010.

Na Međuvladinoj konferenciji na razini zamjenika voditelja izaslanstva pregovori za poglavlja 4. Sloboda kretanja kapitala, 14. Prometna politika i 34. Institucije privremeno su zatvoreni.

22. prosinca 2010.

Na Međuvladinoj konferenciji na ministarskoj razini pregovori u poglavljima 24. Pravda, sloboda i sigurnost, 27. Okoliš i 31. Vanjska, sigurnosna i obrambena politika privremeno su zatvoreni.

19. travnja 2011.

Na Međuvladinoj konferenciji na ministarskoj razini pregovori u poglavljima 11. Poljoprivreda i ruralni razvitak i 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata privremeno su zatvoreni.

6. lipnja 2011.

Na Međuvladinoj konferenciji na razini zamjenika voditelja izaslanstva privremeno su zatvoreni pregovori u poglavlju 13. Ribarstvo.

30. lipnja 2011.

Na Međuvladinoj konferenciji zatvoreni su pregovori u poglavljima 8. Tržišno natjecanje, 23. Pravosuđe i temeljna prava, 33. Financijske i proračunske odredbe i 35. Ostala pitanja.

9. prosinca 2011.

Pristupni pregovori formalno zaključeni.

Potpisan Ugovor o pristupanju EU