Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Prijevodi pravne stečevine Europske unije

Poglavlja pravne stečevine

 

01. Opća, financijska i institucionalna pitanja

 

01.10 Načela, ciljevi i zadaće Ugovora

01.20 Opće odredbe

01.30 Područje primjene Ugovora

01.40 Propisi o institucijama

01.40.10 Općenito

01.40.20 Parlament

01.40.30 Vijeće

01.40.40 Komisija

01.40.50 Sud

01.40.60 Revizorski sud

01.40.65 Odbor regija

01.40.70 Gospodarski i socijalni odbor

01.40.75 Europska središnja banka

01.40.80 Europska investicijska banka

01.40.85 Europski monetarni institut

01.40.90 Savjetodavni odbor EZUČ-a

01.40.95 Europski sustav središnjih banaka

01.50 Uprava i službenički propisi

01.60 Financijski i proračunski propisi

01.60.10 Obračunska jedinica

01.60.20 Proračun

01.60.30 Vlastita sredstva

01.60.40 Europska zajednica za ugljen i čelik (EZUČ)

01.60.50 Ostali prihodi

01.60.60 Financijska kontrola

 

 

02. Carinska unija i sloboda kretanja roba

 

02.05 Općenito

02.10 Opći carinski propisi

02.10.10 Zajedničko carinsko područje

02.10.20 Predočavanje robe i privremeno zadržavanje

02.10.30 Definicija deklaranta

02.10.40 Nastanak, povrat i prestanak carinskog duga

02.10.50 Odgoda plaćanja carina

02.10.60 Povrat ili otpust carinskog duga

02.10.70 Naknadni obračun carinskoga duga

02.10.80 Informacije obvezujuće za upravu

02.20 Osnovni carinski instrumenti

02.20.10 Carinske tarife

02.20.10.10 Zajednička carinska tarifa

02.20.10.20 Jedinstvena tarifa EZUČ-a

02.20.10.30 Integrirana tarifa Europske zajednice (TARIC)

02.20.20 Carinska vrijednost

02.20.30 Podrijetlo robe

02.20.30.10 Zajednička definicija koja se koristi u nepreferencijalnom prometu

02.20.30.20 Pravila o podrijetlu utvrđena u kontekstu preferencijalnih dogovora

02.20.30.21 Države članice EFTA-e

02.20.30.22 Mediteranske zemlje

02.20.30.23 Afričke, karipske i pacifičke države (ACP) i prekomorske države i područja Ujedinjene Kraljevine (OCT)

02.20.30.25 Zemlje koje imaju korist od općeg sustava povlastica

02.30 Primjena Zajedničke carinske tarife

02.30.10 Carinska klasifikacija

02.30.20 Posebna uporaba

02.30.30 Tarifna odstupanja

02.30.30.10 Carinske suspenzije

02.30.30.20 Tarifne kvote

02.30.30.30 Carinska ograničenja

02.30.30.40 Ponovno uvođenje carinskih pristojbi

02.30.40 Standardna carinska stopa

02.30.50 Oslobođenja od carine

02.30.50.10 Vraćena roba

02.30.50.20 Postupci opskrbe

02.30.50.30 Ostala oslobođenja od carine

02.40 Posebna carinska pravila

02.40.10 Kretanje roba

02.40.10.10 Slobodno kretanja roba

02.40.10.11 Provoz Zajednicom

02.40.10.12 Ostali dogovori u vezi s kretanjem roba

02.40.10.13 Turska

02.40.10.20 Trgovina izvan Zajednice: sporazumi EFTA-e

02.40.10.30 Izvozni postupci

02.40.10.40 Ukidanje prepreka trgovini

02.40.20 Carinski dogovori s gospodarskim učinkom

02.40.20.10 Aktivna dorada

02.40.20.20 Pasivna dorada i usklađivanje standardne trgovine

02.40.20.30 Slobodne zone, carinska skladišta, rukovanje

02.40.20.40 Ostali gospodarski carinski dogovori

02.50 Uzajamna pomoć

02.50.10 U primjeni carinskih ili poljoprivrednih propisa

02.50.20 Kod povrata potraživanja na području carine ili poljoprivrede

02.60 Pravni postupci i kazne

02.60.10 Rješavanje sporova

02.60.20 Sprečavanje povreda prava Zajednice

02.70 Međunarodna carinska suradnja

 

 

03. Poljoprivreda

 

03.05 Općenito

03.10 Temeljne odredbe

03.10.10 Nacionalne potpore

03.10.20 Mehanizmi zajedničke poljoprivredne politike

03.10.30 Pristupanja

03.20 Europski fond za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EAGGF)

03.20.10 Općenito

03.20.20 EAGGF (Odsjek za usmjeravanje)

03.20.30 EAGGF (Odsjek za jamstva)

03.30 Poljoprivredne strukture

03.30.10 Socijalne i strukturne mjere

03.30.20 Prerada i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda

03.30.30 Mreža računovodstvenih podataka

03.30.40 Poljoprivredne statistike

03.30.50 Poljoprivredna istraživanja

03.30.60 Šume i šumarstvo

03.40 Monetarne mjere

03.40.10 Utvrđivanje kompenzacijskih iznosa

03.40.20 Ostale monetarne mjere

03.50 Usklađivanje prava i zdravstvenih mjera

03.50.10 Stočna hrana

03.50.20 Zdravlje bilja

03.50.30 Zdravlje životinja i zootehnika

03.50.40 Sjemenje i sadnice

03.60 Proizvodi koji podliježu organizaciji tržišta

03.60.05 Dogovori koji obuhvaćaju više od jedne organizacije tržišta

03.60.51 Žitarice

03.60.52 Svinjetina

03.60.53 Jaja i perad

03.60.54 Svježe voće i povrće

03.60.55 Vino

03.60.56 Mliječni proizvodi

03.60.57 Govedina i teletina

03.60.58 Riža

03.60.59 Ulja i masti

03.60.60 Šećer

03.60.61 Cvijeće i žive biljke

03.60.62 Osušena krma

03.60.63 Prerađeni proizvodi od voća i povrća

03.60.64 Sirovi duhan

03.60.65 Lan i konoplja

03.60.66 Hmelj

03.60.67 Sjemenje

03.60.68 Ovčetina i kozetina

03.60.69 Ostali poljoprivredni proizvodi

03.70 Proizvodi koji ne podliježu organizaciji tržišta

03.70.10 Dudov svilac

03.70.20 Izoglukoza

03.70.30 Grašak i grah

03.70.40 Bjelančevine

03.70.50 Proizvodi koji nisu obuhvaćeni u Prilogu II (sada proizvodi koji nisu obuhvaćeni u Prilogu I)

03.70.60 Pamuk

03.70.70 Ostali poljoprivredni proizvodi

03.80 Sporazumi sa zemljama nečlanicama

 

 

04. Ribarstvo

 

04.05 Općenito, opskrba i istraživanje

04.10 Zajednička politika ribarstva

04.10.10 Strukturne mjere

04.10.20 Organizacija tržišta

04.10.30 Zaštita prirodnih izvora

04.10.30.10 Kvote ulova i gospodarenje zalihama

04.10.30.20 Ostale zaštitne mjere

04.10.40 Državne potpore

04.20 Vanjski poslovi

04.20.10 Multilateralni odnosi

04.20.20 Sporazumi sa zemljama nečlanicama

 

 

05. Sloboda kretanja radnika i socijalna politika

 

05.10 Sloboda kretanja radnika

05.20 Socijalna politika

05.20.05 Opći socijalni propisi

05.20.10 Europski socijalni fond (ESF)

05.20.10.10 Organizacija i reforma ESF-a

05.20.10.20 Upravni i financijski postupci ESF-a

05.20.10.30 Poslovanje ESF-a

05.20.20 Uvjeti rada

05.20.20.10 Sigurnost na radu

05.20.20.20 Plaće i radno vrijeme

05.20.20.30 Industrijski odnosi

05.20.30 Zapošljavanje i nezaposlenost

05.20.30.10 Programi i statistike

05.20.30.20 Zaštita radnika

05.20.30.30 Inicijative za zapošljavanje

05.20.40 Socijalna sigurnost

05.20.40.10 Načela socijalne sigurnosti

05.20.40.20 Primjena na radnike migrante

05.20.50 Usklađivanje određenih socijalnih odredbi

 

06. Pravo nastana i sloboda pružanja usluga

 

06.10 Načela i uvjeti

06.20 Sektorska primjena

            06.20.10 Proizvodne i prerađivačke djelatnosti

06.20.10.10 Poljoprivreda

06.20.10.20 Ostale proizvodne i prerađivačke djelatnosti

06.20.20 Uslužne djelatnosti

06.20.20.10 Osiguranje

06.20.20.20 Banke

06.20.20.25 Burze i ostala tržišta vrijednosnim papirima

06.20.20.30 Promet

06.20.20.40 Nekretnine

06.20.20.50 Usluge za slobodno vrijeme

06.20.20.60 Osobne usluge

06.20.20.70 Usluge poduzećima

06.20.20.80 Ostale uslužne djelatnosti

06.20.30 Trgovinske djelatnosti

06.20.40 Samostalne djelatnosti

06.20.50 Medicinske i pomoćne medicinske djelatnosti

06.20.60 Ostale djelatnosti

06.30 Javni ugovori

06.30.10 Općenito

06.30.20 Ugovori o javnim radovima

06.30.30 Ugovori o javnoj nabavi

06.30.40 Ugovori o javnim službama

06.30.50 Ostali javni ugovori

 

 

07. Prometna politika

 

07.05 Općenito

07.10 Prometna infrastruktura

07.10.10 Koordinacija i ulaganje

07.10.20 Financijska potpora

07.10.30 Korisničke tarife

07.20 Kopneni promet

07.20.10 Pravila tržišnog natjecanja

07.20.20 Državna intervencija

07.20.30 Funkcioniranje tržišta

07.20.30.10 Praćenje tržišta

07.20.30.20 Pristup tržištu

07.20.30.30 Cijene i uvjeti prometa

07.20.40 Strukturno usklađivanje

07.20.40.10 Tehnički i sigurnosni uvjeti

07.20.40.20 Socijalni uvjeti

07.20.40.30 Oporezivanje

07.20.50 Kombinirani promet

07.20.60 Odredbe EZUČ-a

07.30 Pomorstvo

07.30.10 Pravila tržišnog natjecanja

07.30.20 Funkcioniranje tržišta

07.30.20.10 Praćenje tržišta

07.30.20.20 Kodeks o poslovanju linijskih konferencija

07.30.20.30 Pristup tržištu

07.30.30 Sigurnost na moru

07.30.40 Strukturno usklađivanje

07.30.40.10 Tehnički uvjeti

07.30.40.20 Socijalni uvjeti

07.30.40.30 Oporezivanje

07.30.40.40 Zastave, registracija plovila

07.30.50 Međunarodni odnosi

07.30.50.10 Postupak savjetovanja

07.30.50.20 Konvencije sa zemljama nečlanicama

07.40 Zračni promet

07.40.10 Pravila tržišnog natjecanja

07.40.20 Funkcioniranje tržišta

07.40.20.10 Pristup tržištu

07.40.20.20 Raspodjela zračnih linija

07.40.20.30 Cijene i uvjeti

07.40.30 Sigurnost zračnog prometa

07.40.40 Strukturno usklađivanje

07.40.50 Međunarodni odnosi

07.40.50.10 Postupak savjetovanja

07.40.50.20 Konvencije sa zemljama nečlanicama

 

 

08. Politika tržišnog natjecanja

 

08.10 Načela tržišnog natjecanja

08.20 Ograničenja tržišnog natjecanja

08.20.10 Zabranjeni sporazumi

08.20.20 Dopušteni sporazumi, izuzeća i negativna odobrenja

08.20.30 Postupci nadzora

08.30 Dominantni položaji

08.40 Udruživanja

08.50 Primjena pravila tržišnog natjecanja na javna poduzeća

08.60 Državne potpore i ostale subvencije

08.70 Postupci dampinga unutar Zajednice

08.80 Obveze poduzeća

08.90 Državni trgovinski monopoli

 

 

09. Oporezivanje

 

09.10 Općenito

09.20 Izravno oporezivanje

09.20.10 Porez na dohodak

09.20.20 Porez na dobit

09.20.30 Ukidanje dvostrukog oporezivanja

09.30 Neizravno oporezivanje

09.30.10 Porez na promet/PDV

09.30.20 Posebni porezi

09.30.30 Porezi na kapital i transakcije vrijednosnim papirima

09.30.40 Individualna oslobođenja od poreza

09.40 Ostali porezi

09.50 Sprečavanje utaje i izbjegavanja plaćanja poreza 

 

10. Gospodarska i monetarna politika i sloboda kretanja kapitala

 

10.10 Općenito

10.20 Monetarna politika

10.20.10 Institucionalne monetarne odredbe

10.20.20 Izravni instrumenti monetarne politike

10.20.30 Neizravni instrumenti monetarne politike

10.30 Gospodarska politika

10.30.10 Institucionalne gospodarske odredbe

10.30.20 Instrumenti gospodarske politike

10.30.30 Gospodarska i monetarna unija

10.40 Sloboda kretanja kapitala

 

 

11. Vanjski poslovi

 

11.10 Općenito

11.20 Europska politička suradnja

11.30 Multilateralni odnosi

11.30.10 Odnosi u kontekstu Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT)

11.30.10.10 Temeljni standardi

11.30.10.20 Bilateralna pitanja

11.30.20 Međunarodni robni sporazumi

11.30.30 Multilateralna carinska suradnja

11.30.40 Suradnja s međunarodnim i nevladinim organizacijama

11.30.50 Multilateralna prometna suradnja

11.30.60 Multilateralna suradnja radi zaštite okoliša, divlje faune i flore i prirodnih bogatstava

11.30.70 Ostala područja multilateralne suradnje

11.40 Bilateralni sporazumi sa zemljama nečlanicama

11.40.10 Europske zemlje

11.40.10.10 Zemlje članice Europske udruge slobodne trgovine (EFTA)

11.40.10.20 Mediteranske zemlje

11.40.10.30 Zemlje u tranziciji

11.40.10.40 Ostale europske zemlje

11.40.20 Bliski i Srednji Istok

11.40.30 Afrička, karipska i pacifička (AKP) grupa država

11.40.40 Sjeverna Amerika

11.40.50 Srednja Amerika i Latinska Amerika

11.40.60 Azijske zemlje

11.40.70 Oceanijske zemlje

11.50 Aktivnost u korist zemalja u tranziciji

11.50.10 Europska banka za obnovu i razvoj

11.50.20 Financijska i gospodarska potpora

11.50.30 Posebne aktivnosti potpore

11.60 Trgovinska politika

11.60.10 Općenito

11.60.20 Produžetak ili obnova sporazuma sa zemljama s državnom trgovinom

11.60.30 Trgovinski dogovori

11.60.30.10 Preferencijalni dogovori

11.60.30.20 Zajednički uvozni dogovori

11.60.30.30 Zajednički izvozni dogovori

11.60.30.40 Izvozna jamstva i financiranje

11.60.40 Zaštita trgovine

11.60.40.10 Kompenzacijske carine

11.60.40.20 Protudampinške mjere

11.60.40.30 Posebne mjere EZUČ-a

11.60.50 Ostale mjere trgovinske politike

11.60.60 Statistike o vanjskoj trgovini (Nimexe)

11.70 Razvojna politika

11.70.10 Općenito

11.70.20 Potpora zemljama u razvoju

11.70.20.10 Pomoć u hrani

11.70.20.20 Europski razvojni fond (EDF)

11.70.20.30 Potpora latinoameričkim i azijskim zemljama

11.70.30 Opći sustav povlastica

11.70.40 Udruženja

11.70.40.10 Prekomorske zemlje i područja (PTOM)

11.70.40.20 Afrička, karipska i pacifička (AKP) grupa država

 

 

12. Energetika

 

12.10 Opća načela i programi

12.10.10 Općenito

12.10.20 Racionalno korištenje i očuvanje energije

12.20 Ugljen

12.20.10 Promicanje industrije ugljena

12.20.20 Tržišno natjecanje: stope i ostali uvjeti prodaje

12.20.30 Proizvodi od ugljena

12.20.40 Ostale mjere koje se odnose na ugljen

12.30 Električna energija

12.40 Nuklearna energija

12.40.10 Opskrba gorivom

12.40.20 Elektrane i zajednička poduzeća

12.40.30 Zaštitne mjere

12.40.40 Nuklearno istraživanje

12.40.50 Ostale mjere koje se odnose na nuklearnu energiju

12.50 Nafta i plin

12.50.10 Opskrba i zalihe

12.50.20 Trgovina unutar Zajednice

12.50.30 Ostale mjere koje se odnose na naftu ili plin

12.60 Ostali izvori energije

 

13. Industrijska politika i unutarnje tržište

 

13.10 Industrijska politika: općenito, programi, statistike i istraživanje

13.10.10 Općenito

13.10.20 Programi i statistike

13.10.30 Istraživanje i tehnološki razvoj

13.10.30.10 Opća načela

13.10.30.20 Istraživački sektori

13.20 Industrijska politika: sektorska djelovanja

13.20.10 Industrija željeza i čelika

13.20.10.10 Tržišno natjecanje: cijene i ostali uvjeti prodaje

13.20.10.20 Ostale mjere koje se odnose na željezo i čelik

13.20.20 Brodogradnja

13.20.30 Zrakoplovna industrija

13.20.40 Tekstil

13.20.50 Kožarstvo, krznarstvo i obućarstvo

13.20.60 Informacijska tehnologija, telekomunikacije i obrada podataka

13.20.70 Ostali industrijski sektori

13.30 Unutarnje tržište: usklađivanje prava

13.30.05 Općenito, programi

13.30.10 Motorna vozila

13.30.11 Poljoprivredni i šumarski traktori

13.30.12 Mjeriteljstvo

13.30.13 Električni materijali

13.30.14 Prehrambeni proizvodi

13.30.14.10 Boje

13.30.14.20 Konzervansi

13.30.14.30 Ostale odredbe

13.30.15 Patentirani medicinski proizvodi

13.30.16 Kozmetika

13.30.17 Tekstil

13.30.18 Opasne tvari

13.30.19 Gnojiva

13.30.99 Ostali sektori za usklađivanje prava

13.40 Unutarnje tržište: politika koja se odnosi na poduzeća

13.50 Razno

13.60 Transeuropske mreže

 

14. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

 

14.10 Opća načela, programi i statistike

14.20 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)

14.30 Nadzor i koordinacija regionalnih državnih potpora

14.40 Samostalna regionalna aktivnost

14.40.10 Poslovanje ERDF-a

14.40.20 Pomoć za ugrožene regije

14.40.30 Zajmovi Zajednice

14.50 Koordinacija strukturnih instrumenata

14.60 Gospodarski i socijalni kohezijski fond

 

15. Zaštita okoliša, potrošača i zdravlja

 

15.10 Okoliš

15.10.10 Opće odredbe i programi

15.10.20 Zagađenje i štetna djelovanja

15.10.20.10 Nuklearna sigurnost i radioaktivni otpad

15.10.20.20 Zaštita i gospodarenje vodom

15.10.20.30 Nadzor atmosferskog zagađenja

15.10.20.40 Sprečavanje zagađenja bukom

15.10.20.50 Kemikalije, industrijski rizik i biotehnologija

15.10.30 Prostor, okoliš i prirodna bogatstva

15.10.30.10 Gospodarenje i učinkovita uporaba prostora, okoliša i prirodnih bogatstava

15.10.30.20 Očuvanje divlje faune i flore

15.10.30.30 Gospodarenje otpadom i čista tehnologija

15.10.40 Međunarodna suradnja

15.20 Potrošači

15.20.10 Općenito

15.20.20 Informiranje, obrazovanje i zastupanje potrošača

15.20.30 Zaštita zdravlja i sigurnosti

15.20.40 Zaštita gospodarskih interesa

15.30 Zaštita zdravlja

15.40 Zaštita životinja

 

16. Znanost, informiranje, obrazovanje i kultura

 

16.10 Znanost

16.10.10 Opća načela

16.10.20 Istraživački sektori

16.20 Širenje informacija

16.30 Obrazovanje i izobrazba

16.40 Kultura

 

17. Zakonodavstvo koje se odnosi na poduzetnike

 

17.10 Pravo trgovačkih društava

17.20 Pravo intelektualnog vlasništva

17.30 Gospodarsko i trgovačko pravo

17.30.10 Poslovni postupci

17.30.20 Ostali gospodarski i trgovački propisi

 

18. Zajednička vanjska i sigurnosna politika

 

19. Područje slobode, sigurnosti i pravde

 

19.10 Sloboda kretanja osoba

19.10.10 Ukidanje unutarnjih graničnih kontrola

19.10.20 Prelazak vanjskih granica

19.10.30 Politika azila

19.10.30.10 Pravo na azil (primjena međunarodnih pravila o azilu unutar Europske unije)

19.10.30.20 Pravo izbjeglica i raseljenih osoba (koje ne zadovoljavaju uvjete za azil)

19.10.40 Imigracija i pravo državljana trećih zemalja

19.20 Suradnja pravosuđa u građanskim stvarima

19.30 Suradnja policije i pravosuđa u kaznenim i carinskim stvarima

19.30.10 Policijska suradnja

19.30.20 Suradnja pravosuđa u kaznenim stvarima

19.30.30 Carinska suradnja

19.40 Programi

19.50 Vanjski poslovi

 

20. Europa građana

 

20.10 Sloboda kretanja ljudi

20.20 Pravo građanstva u Uniji