Upis podataka u državne matice

(Rođenje, Sklapanje braka, Smrt)

 

Upisi podataka o rođenju, sklapanju braka i smrti hrvatskih državljana nastalih u inozemstvu upisuju se u državne matice na temelju izvatka inozemnog tijela.

Izvadak iz državne matice inozemnog tijela mora biti sastavljen na propisanom obrascu, sukladno odredbama međunarodnih konvencija, odnosno sukladno propisima države u kojoj je izvadak izdan. Na izvatke iz inozemstva koji nisu sastavljeni sukladno međunarodnim konvencijama primjenjuju se propisi o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu. Iznimno, upis činjenice rođenja nastale u inozemstvu može se upisati u maticu rođenih na temelju rješenja nadležnog tijela, ako se nije mogao pribaviti izvadak izdan na opisani način. Dokaze za vođenje upravnog postupka dužna je predložiti stranka.

Činjenice rođenja, sklapanja braka i smrti upisuju se u državne matice:

  1. Rođenje - u maticu rođenih mjesta prebivališta roditelja djeteta u Republici Hrvatskoj čiji je barem jedan od roditelja u trenutku rođenja djeteta bio hrvatski državljanin, a ako toga nema (tj. ako roditelj nije prijavljen s prebivalištem u RH) tada se dijete upisuje u maticu rođenih u Gradu Zagrebu gdje se istodobno obavlja i upis u Središnju evidenciju hrvatskih državljana;
  2. Sklapanje braka - u maticu vjenčanih mjesta u kojem je zadnje zajedničko prebivalište bračnih drugova, a, ako toga nema ili nije poznato, u maticu vjenčanih zadnjeg prebivališta bračnog druga koji je podnio zahtjev za upis sklapanja braka;
  3. Smrt - u maticu umrlih mjesta posljednjeg prebivališta umrlog.

 
Ako se posljednje prebivalište ne može utvrditi, upis osobe izvršit će se u odgovarajuću državnu maticu mjesta njezina rođenja u Republici Hrvatskoj. Ako se upis ne može izvršiti niti prema jednom od navedenih kriterija, upis će se izvršiti u odgovarajuću državnu maticu Gradskog ureda za opću upravu.
Popis matičnih ureda s kontakt-podacima i radnim vremenom dostupan je na web stranici Središnjeg državnog ureda za upravu (Vidi http://www.uprava.hr/index.cgi?A=P&S=U)

 

Za sve dodatne informacije u svezi matica vidi portal elektroničkih usluga „Građani on line“ Grada Zagreba na https://e-uprava.apis-it.hr, posebno https://e-uprava.apis-it.hr/igrast/servlet/PrikaziStranicu (Vidi također web stranicu Grada Zagreba na http://www.zagreb.hr).