Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija

 

Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija vrši se radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj, a temeljem Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 158/2003 i 198/2003), odnosno Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 138/2006).

Važno je znati sljedeće:

 1. Inozemna obrazovna kvalifikacija je formalni naziv za inozemnu diplomu, školsku  svjedodžbu ili drugu javnu ispravu, koja dokazuje određenu razinu, odnosno stupanj stečenih znanja, vještina i kompetencija.
 2. Priznavanje je upravni postupak koji se provodi radi priznavanja ili nepriznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu pristupa obrazovanju ili zapošljavanju u Republici Hrvatskoj, ili razdoblja obrazovanja radi nastavka obrazovanja u osnovnoj ili srednjoj školi u Republici Hrvatskoj.
 3. Razdoblje obrazovanja je završeni razred, polugodište ili drugo razdoblje osnovne ili srednje škole koje je učenik pohađao u inozemstvu, a čije je pohađanje prekinuo radi nastavka ovog obrazovanja u odgovarajućem razredu osnovne ili srednje škole u Republici Hrvatskoj.

 

>Koje se inozemne obrazovne kvalifikacije stečene u inozemstvu mogu priznati od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske?

 • O završenom osnovnom obrazovanju
 • O završenom srednjem obrazovanju
 • O razdobljima ovoga obrazovanja (završeni razred, polugodište ili kraće razdoblje školske godine osnovne ili srednje škole)
 • O programima obrazovanja odraslih,
  • osnovnog školovanja,
  • za stjecanje srednje školske spreme,
  • za stjecanje srednje stručne spreme,
  • za stjecanje niže stručne spreme,
  • programa prekvalifikacije,
  • programa usavršavanja,
  • programa učenja stranih jezika.

 

>Tko može pokrenuti postupak priznavanja  inozemnih obrazovnih kvalifikacija?

 • Postupak se pokreće  na zahtjev stranke.
 • Stranka u postupku priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije, u pravilu, je osoba koja je u inozemstvu stekla inozemnu obrazovnu kvalifikaciju, ili njen punomoćnik.
 • Za djecu do navršenih 15 godina života, zahtjev podnose roditelji ili staratelji.

 

>Radi čega se pokreće postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije?

 • Radi zapošljavanja u Republici Hrvatskoj, nakon završene osnovne, niže ili srednje škole u inozemstvu, ili programa osposobljavanja i usavršavanja.
 • Radi nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj,
  • radi nastavka osnovne ili srednje škole u Republici Hrvatskoj, nakon završenog razdoblja osnovne ili srednje škole u inozemstvu,
  • radi nastavka srednje škole u Republici Hrvatskoj, nakon završene osnovne, ili niže škole u inozemstvu,
  • radi nastavka obrazovanja na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, nakon završene srednje škole u inozemstvu.

 

Zahtjev se podnosi na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

O zahtjevu se rješava u:

Odjelu za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija
Uprave za zajedničke programe

Kontakt telefon: + 385 1 4594 585, + 385 1 4594 444
E-pošta: priznavanje@mzos.hr

Informacije putem telefona daju se svakim radnim danom (ponedjeljak-petak) samo u razdoblju od 8.30 do 12.00 sati.

Obrazac zahtjeva za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija može se skinuti na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH (http://www.mzos.hr ili http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2339), ili dobiti u Ministarstvu.

 

Napomena: Za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija vidi web stranicu Agencije za znanost i visoko obrazovanje (Nacionalni ENIC/NARIC ured) na http://www.azvo.hr/Default.aspx?sec=48.