Hrvatska nastava u inozemstvu

 

Nastavu hrvatskoga jezika i kulture odnosno hrvatsku nastavu u inozemstvu, namijenjenu djeci hrvatskih državljana koji privremeno ili stalno žive u drugim državama, potpuno ili djelomično organizira i financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske u 20 država svijeta (Argentina, Austrija, Belgija, Crna Gora, Čile, Francuska, Italija, Irska, Luksemburg, Makedonija, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Rumunjska, Rusija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Švicarska, Velika Britanija) za oko 6.850 učenika, a nastavu izvodi 90 učitelja.

Za sve informacije vezano uz hrvatsku nastavu u inozemstvu  možete se obrati Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Uprava za međunarodnu suradnju i europske integracije
Donje Svetice 38
HR-10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Telefon: +385 1 4569 451
Faks: +385 1 4594 316
E-pošta: bilaterala@mzos.hr
Web adresa: http://www.mzos.hr,
http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2116