Brojčano stanje Hrvata u Danskoj i njihovo doseljavanje

Procjenjuje se da u Danskoj živi oko 1.000 Hrvata i njihovih potomaka, tj. oko 400 obitelji.
Većina ih živi u Kopenhagenu i okolici, te na poluotoku Jutland oko većih gradova kao što su Aarhus i Aalborg. Jedna obitelj živi na Farskim otocima (samoupravno područje Danske).
Hrvati su se u Dansku doselili 60-tih godina kao nekvalificirana radna snaga.

Status Hrvata u Danskoj

Posebni zakoni o pravima i obvezama useljenika ne postoje, te se omogućuje stranim državljanima isti radno-pravni i socijalni tretman kao i za sve građane zemlje primateljice. Na snazi su određeni zakoni koji reguliraju useljenje, primitak u državljanstvo, stalni boravak, privremeni boravak i azil.
Dansko državljanstvo može se steći nakon boravka u zemlji u trajanju od najmanje devet godina, uz sposobnost korištenja danskog jezika. Supružnici danskih državljana koji su stranci mogu podnijeti zahtjev za državljanstvo nakon šest godina braka pod uvjetom da govore danski jezik.
Dvojno se državljanstvo ne priznaje u Danskoj (kao izuzeci možemo navesti na primjer: dansko dijete rođeno u inozemstvu koje stječe državljanstvo u zemlji rođenja, može imati dvojno državljanstvo. Također se ne može izgubiti dansko državljanstvo ako se stječe strano državljanstvo automatski kao npr. sklapanjem braka).
Važno je također napomenuti da Republika Hrvatska s Danskom primjenjuje međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju.

Hrvatske udruge i katoličke misije

U Danskoj postoje dvije hrvatske udruge, tj. Hrvatska iseljenička zajednica - Hrvatski dom Kralj Tomislav  i Hrvatska kulturna zajednica.
Aktivni dio iseljeničke zajednice koja se okuplja u hrvatskim udrugama i prisustvuje aktivnostima Veleposlanstva RH je uglavnom populacija iznad 50 godina. Njihova djeca su se i ovdje, kao i u drugim zemljama Zapadne Europe, integrirala u dansko društvo.
Hrvatska katolička misija djelovala je do 2004. g. Sada hrvatski svećenik iz južne Švedske dolazi svaki drugi tjedan i sv. misa na hrvatskom jeziku održava se u Kopenhagenu.

Hrvatska nastava i lektorati hrvatskog jezika

Hrvatska nastava u Danskoj je integrirana, odnosno financiraju je lokalne školske vlasti zemlje domaćina (a ne Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske).