Brojčano stanje Hrvata u Belgiji i u Luksemburgu i njihovo doseljavanje

Hrvatska iseljenička zajednica u Kraljevini Belgiji i Velikom Vojvodstvu Luksemburg broji preko 8.000 iseljenika i njihovih potomaka (u Belgiji oko 6.000, te u Luksemburgu oko 2.000).
Hrvatski iseljenici su brojniji u valonskom dijelu Belgije (posljedica dolaska između dva rata u krajeve sa rudarskom i metalurškom industrijom), posebno u gradovima Liegeu, Monsu, dok ih u Flandriji (uključujući i Bruxelles) ima znatno manje (između 1000 i 2000). Prvi doseljenici su većinom bili neobrazovani i radili su najteže poslove. Druga i treća generacija stekla je više obrazovanje, a četvrta se gotovo potpuno asimilirala. Veliki broj ih ima fakultetsko obrazovanje, pa su u svojim sredinama ugledne i cijenjene osobe.
U Luksemburg su Hrvati dolazili poglavito iz Like i Korduna, tako da nije rijedak slučaj da se nađe i pedesetak ljudi s istim prezimenom.

Status Hrvata u Belgiji i u Luksemburgu

Posebni zakoni o pravima i obvezama useljenika ne postoje, te se omogućuje stranim državljanima isti radno-pravni i socijalni tretman kao i za sve građane zemlje primateljice. Na snazi su određeni zakoni koji reguliraju useljenje, primitak u državljanstvo, stalni boravak, privremeni boravak i azil.
Belgijsko državljanstvo može se steći nakon boravka u zemlji u trajanju od najmanje tri godine. Belgija dozvoljava svojim državljanima dvojno državljanstvo.
Luksemburško državljanstvo može se steći nakon boravka u zemlji u trajanju od najmanje sedam godina, uz sposobnost korištenja luksemburškog jezika. Luksemburg dozvoljava svojim državljanima dvojno državljanstvo.
Važno je također napomenuti da Republika Hrvatska s Belgijom i Luksemburgom primjenjuje međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju.

Hrvatske udruge i katoličke misije

Među ostalima može se istaknuti četiri udruge u Belgiji a to su: Hrvatski svjetski kongres – Belgija i Belcro iz Liegea (http://users.teledisnet.be/web/nno17565), Hrvatsko kulturno športsko društvo “Croatia” iz Antwerpena i Društvo flamansko-hrvatskog prijateljstva iz Antwerpena, kao i u Luksemburgu Hrvatski kulturni i športski klub „Croatia Luxembourg“.
U Belgiji djeluju dvije hrvatske katoličke misije i to u Bruxellesu i Liegeu, a jedna u Luksemburgu.

Hrvatska nastava i lektorati hrvatskog jezika

Hrvatska nastava u Belgiji i Luksemburgu u potpunoj je nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Nastavu pohađa oko 120 učenika s kojima rade dva učitelja. U Belgiji je nastava organizirana u Bruxellesu, Antwerpenu i Liegeu, a u Luksemburgu u prostorijama Kulturnog centra Esch.
U Belgiji postoji također razmjenski lektorat hrvatskoga jezika i književnosti u nadležnosti MZOŠ-a RH, tj. BELGIJA ISTI-HEB, Institut za prevođenje i prevoditelje, Bruxelles.