Obavijest o obustavi postupka javnog natječaja za radno mjesto Glavni tajnik/ca u Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Zagreb, 07. ožujka 2013.

 

Na temelju članka 50.b stavka 1. Zakona o državnim službenicima (“Narodne novine”, broj 49/12 - pročišćeni tekst),  obustavlja se postupak za prijam u državnu službu i imenovanje rukovodećeg državnog službenika u Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, po raspisanom javnom natječaju, objavljenom u Narodnim novinama, broj 141/12 od 18. prosinca 2012. godine na radno mjesto Glavni tajnik/ica u Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca, s imenovanjem na četiri (4) godine na navedeno radno mjesto.

Postupak prijama u državnu službu i imenovanje rukovodećeg državnog službenika  obustavlja se zbog toga što nitko od prijavljenih kandidata nije postigao zadovoljavajuće rezultate na provedenom razgovoru (intervju).