Hrvatska manjina u Republici Sloveniji

 

U Republici Sloveniji živi 54 079 (prema hrvatskom kao materinskom jeziku), dok se po popisu stanovništva iz 1991. godine kao Hrvati izjasnilo 52 876 stanovnika Republike Slovenije, a prema popisu iz 2002. godine u RS je živjelo 35 642 Hrvata. Broj Hrvata u Sloveniji se smanjuje kao posljedica integracije i asimilacije u slovensko društvo.
Činjenica da na temelju slovenskog unutarnjeg prava Hrvati u Sloveniji nemaju status nacionalne manjine, ne smije omesti Hrvate da u toj državi uživaju manjinska prava temeljem onih međunarodnih dokumenata koji obvezuju Republiku Sloveniju, a koji se primjenjuju na "manjine" definirane tako da obuhvaćaju i etničke skupine kao što su Hrvati u Sloveniji.

Status

Hrvati u Republici Sloveniji nemaju priznat status nacionalne manjine i nisu taksativno navedeni u Ustavu Republike Slovenije.

Udruge, izdavaštvo i mediji

Djelovanje Hrvata u Sloveniji organizirano je kroz rad dvanaest hrvatskih društava i njihovog krovnog Saveza hrvatskih društava, te više katoličkih misija (Ljubljana, Maribor, Novo Mesto, Portorož). Većina hrvatskih društava djeluje u Ljubljani gdje i živi najveći broj Hrvata, oko 10.000. U većem broju Hrvata još ima i u Mariboru s okolicom oko 10.000, Novom Mestu, Celju, Velenju, Kopru, Piranu, Portorožu, Kranju, Škofji Loki, Kamniku, Lendavi, a  u manjem broju i u drugim gospodarski razvijenijim mjestima.

Hrvatski jezik se u Republici Sloveniji uči na dopunskoj nastavi hrvatskog jezika, koju financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Slovensko Ministarstvo obrazovanja i športa je tek od prošle školske godine omogućilo korištenje školskog prostora u slovenskim osnovnim školama. Međutim, broj djece koja pohađaju nastavu je vrlo mali, što potvrđuje da se Hrvati sve više asimiliraju u Sloveniji.