Hrvatska manjina u Slovačkoj Republici

 

Hrvati u Slovačkoj danas pretežito žive u četiri bratislavske općine: Devinsko Novo Selo (Devínska Nová Ves), Hrvatski Grob (Chorvatsky Grob), Čunovo i Hrvatski Jandrof (Jarovce). Uvelike su asimilirani, no asimilacija nije posljedica izravne namjere, nego više sličnosti jezika, kulture i običaja. Istraživanja govore da su Hrvati prostore današnje Slovačke naseljavali u tri vala: sredinom 16. st., sredinom 17. st. i koncem 17. st., uglavnom bježeći pred Turcima. Riječ je zapravo o zasebne tri skupine pa u Devinskom Novom Selu žive čakavci, u Hrvatskom Grobu kajkavci i ikavci, a u Hrvatskom Jandrofu i Čunovu Hrvati govore gradišćansko-hrvatskim jezikom.
O broju Hrvata u Slovačkoj teško je dati točne podatke. Službena slovačka statistika  ne navodi broj Hrvata u navedenim mjestima. Značajnije se počinje raditi na očuvanju hrvatskog identiteta tek nakon pada Berlinskog zida i raspada Čehoslovačke. Pri popisu stanovništva 2001. svega 890 stanovnika Slovačke,  u rubrici ostali, izjasnilo se kao Hrvati. Procjenjuje se da u Slovačkoj živi od 3.000 do 4.000 Hrvata.
Odnosi između Hrvatske i Slovačke tradicionalno su dobri, prijateljski i bez otvorenih pitanja, uspješno se razvijaju na svim poljima, a pripadnost dviju država srednjoeuropskoj regiji i skupini zemalja u tranziciji, bliskost međunarodnih stajališta kao i zaštita i unapređenje položaja nacionalnih manjina, predstavljaju osnovu tog razvoja.
 
Status

Hrvati u Slovačkoj pripadaju skupini stanovništva koja se u Ustavu Slovačke Republike iskazuje kao nacionalna manjina ili etnička skupina. Slovačka nema poseban zakon koji uređuje područje manjina. U sklopu Ureda Vlade Slovačke Republike djeluje Vijeće manjina u kojemu Hrvati imaju svojeg predstavnika. Hrvati nemaju posebnog zastupnika u Parlamentu SR, a niti su organizirani ili aktivni kroz političke stranke.

Udruge, izdavaštvo i mediji

Hrvati u Slovačkoj organizirani su kroz kulturna društva i udruge, a njihova krovna institucija je Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj (www.slovhrvat.sk), koji je osnovan 1990. sa sjedištem u Bratislavi, s ciljem koordiniranja aktivnosti hrvatskih kulturnih društava. Hrvatski kulturni savez čine četiri hrvatska kulturna društva: HKD iz Čunova (www.hkd-cunovo.sk), HKD iz Devinskog Novog Sela, HKD iz Hrvatskog Groba i HKD iz Hrvatskog Jandrofa, te Klub mladih iz Hrvatskog Jandrofa. Najbogatija aktivnost Saveza je folklor (djeluje 10 kulturnih skupina).
U Devinskom Novom Selu 2005. godine otvoren je Hrvatski kulturni centar i Muzej kulture Hrvata u Slovačkoj, izgrađen sredstvima općine, Vlade SR i Vlade RH.
Hrvatski kulturni savez izdaje časopis pod nazivom „Hrvatska rosa“, koji izlazi tromjesečno. Hrvati nemaju posebnih emisija na radiju ili televiziji. U Nacionalnom magazinu, emisiji slovačke televizije za nacionalne manjine, povremeno se emitiraju i prilozi o životu hrvatske zajednice.