Hrvatska manjina u Republici Makedoniji

 

Hrvata najviše ima u Skopju i Bitoli, a u manjim skupinama žive i u ostalim gradovima srednje i istočne Makedonije. Prema popisu stanovništva iz 1994. godine, u Republici  Makedoniji bilo je 2.248 Hrvata što je iznosilo 0,1% od ukupnog broja stanovništva. Državni zavod za statistiku Republike Makedonije je 2003. godine dao podatak da se pri popisu stanovništva 2002. godine 2.686 osoba izjasnilo da su po nacionalnoj pripadnosti Hrvati.

Status

Status Hrvata u Republici Makedoniji i Makedonaca u Republici Hrvatskoj nije opterećivao bilateralne odnose i suradnju između dvije države.
Potpisan je Program kulturne suradnje između Ministarstava kulture Republike  Hrvatske i Republike Makedonije za godine 2009-20011. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije  o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj, 13. 10. 2007. godine u Splitu na marginama skupa „Adriatic-Baltic-Antlantic“ potpisali su mr. sc. Kolinda Grabar – Kitarović, ministrica vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske  i g. Antonio Milošoski, ministar vanjskih poslova Republike Makedonije.
Primjenom navedenog međunarodnog ugovora osigurava se Hrvatima u Republici Makedoniji povoljniji položaj i ostvarivanje zajamčenih prava. Na temelju potpisanog i ratificiranog Sporazuma osnovan je međuvladin Mješoviti odbora sa zadaćom praćenja provedbe Sporazuma i predlaganja konkretnih mjera Vladi Republike Makedonije i Vlade Republike Hrvatske na poboljšanju statusa jedne i druge nacionalne manjine. Prvo zasjedanje međuvladinog Mješovitog odbora održano je 27. siječnja 2009. godine u Skoplju. 

Udruge, izdavaštvo i mediji

Zajednica Hrvata u Makedoniji (www.zhrm.org.mk) sa sjedištem u Skopju osnovana je 1996. godine, a ima svoju podružnicu i u Bitoli, Ohridu, Strugu i Štipu. Makedonsko-hrvatsko društvo sa sjedištem u Bitoli osnovano je 1993. godine pod nazivom "Marko Marulić". Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji izdaje časopis “Hrvatska riječ“.