Hrvatska nacionalna manjina na Kosovu malobrojna je i iz godine u godinu je u sve težoj situaciji. Iako su Hrvati stara manjina na Kosovu (Župa sv. Nikole u Janjevu stara je preko 700 godina) treba realno sagledati činjenicu da ih je sada u ukupnom broju kosovskog stanovništva 0,017 %. 
Brojno stanje Hrvata u Janjevu i Letnici može se precizno utvrditi s obzirom na to da se radio o populaciji katolika, praktičnih vjernika, koji poštuju praksu blagoslova kuća iza Nove godine. U Janjevu obitava 300 Hrvata, dok ih je u Letnici 50 (zadnji popis na kojeg su se odazvali Hrvati bio je 1991. godine, tada ih je bilo na cijelom Kosovu oko 8.800). Položaj Hrvata na Kosovu sve manje treba tretirati kao manjinsko, a sve više kao humanitarno pitanje. Nekoliko osoba hrvatske nacionalnosti nalazi se i u gradovima, no oni su izuzetak (čak postoji i udruga hrvatskih žena, no malobrojna i sastaje se neredovito). 
U Janjevu je situacija malo bolja radi mlađeg naraštaja jedinog hrvatskog svećenika, župnika don Mateja Palića. Uz njega su još i dvije časne sestre, koje vode kuhinju za stare i nemoćne. Sve se u Janjevu događa oko i u Župnom uredu.  Samo Janjevo dalo je dvadesetak svećenika i isto toliko časnih sestara ali oni su svi u RH i po svijetu.  
I u Janjevu i u Letnici nezaposlenost je glavni problem, a u RH nisu otišli (izbjegli) samo oni koji nemaju nikoga u RH tko bi ih prihvatio.

Status

Hrvati nisu priznati kao manjina niti se spominju u Ustavu Republike Kosovo.
Velika su očekivanja od Veleposlanstva RH u Prištini, u smislu financijske pomoći i zapošljavanja.
Najviši albanski dužnosnici uvijek spominju potrebu da preostali Hrvati na Kosovu ostanu (i biskup Dode Gjergji).
Neka jezična ili druga manjinska prava teško je u ovom trenutku uopće analizirati, jer npr. škola u Janjevu vezana je nastavom na srpski program.
Samostalna služba za Hrvate u inozemstvu i kulturu koordinira raspodjelom financijske potpore koja je osigurana u Državnom proračunu u iznosu od 1.500.000,00 kuna kao pomoć nacionalnim manjinama u inozemstvu.
Svih proteklih godina izdvajana su financijska sredstva u iznosu od 5.000,00 € za Hrvate na Kosovu.
Vlada Republike Hrvatske odobrila je 2008. godine na teret proračunske zalihe 10.000,00 € za nabavku rezervoara za gorivo, nafte i održavanje (javne) kuhinje za stare i nemoćne Hrvate u Janjevu.