Hrvati u Italiji žive već stoljećima u regiji Molise, doselivši se tamo u 15. i 16. stoljeću  u bijegu pred Turcima. Nažalost, njihov broj opada iz godine u godinu. Danas moliški Hrvati žive samo još u tri mjesta u kojima čine većinsko stanovništvo. Prema podacima Centralnog statističkog instituta (ISTAT) u moliškoj provinciji Campobasso 2001. godine živjelo je 2.081 Hrvata,  i to u Kruču (Acquaviva Collecroce) 800, Mundimitru (Montemitro) 468, a u Filiču (San Felice) 813. Radi se o najmanjoj priznatoj jezičnoj manjini u Italiji.
Druga veća skupina, za sada nepriznata kao jezična manjina, živi u sjeveroistočnom dijelu Italije, u pokrajini Furlanija-Julijska Venecija (Friuli-Venezia Giulia). Procjenjuje se da danas tamo živi oko 60.000 ljudi  hrvatskog porijekla, od toga samo u Trstu oko 30.000, između Trsta i Venecije oko 20.000, te ostalih 10.000 raspršeno je po manjim mjestima regije.
Odnosi između Hrvatske i Italije su dobri, prijateljski te su posljednjih godina u stalnom usponu. Pitanje statusa manjina, kako talijanske u Hrvatskoj, tako i hrvatske u Italiji, bitan je segment ukupnih bilateralnih odnosa.
 
Status

Talijanski Ustav ne poznaje pojam nacionalne manjine, već jamči samo zaštitu jezičnih manjina. U cilju bolje zaštite hrvatske manjine u Italiji, odnosno talijanske manjine u Hrvatskoj, 5. studenoga 1996. u Zagrebu je potpisan Sporazum između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o zaštiti manjina.  Temeljem navedenog sporazuma (članak 8.) Italija je izričito priznala, kao autohtonu, hrvatsku manjinu u regiji Molise, gdje je njezina nazočnost utvrđena.Ugovor hrvatskoj manjini jamči slobodno izražavanje kulturnog identiteta i naslijeđa, uporabu materinjeg jezika u privatnom i javnom životu te osnivanje i održavanje vlastitih kulturnih ustanova i udruga. Bilateralnim sporazumom Hrvati u regiji Molise prvi put su priznati kao manjina.
U Zagrebu je 16. listopada 2008. potpisan Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja, koji će pružati okvir za rješavanje određenih bilateralnih pitanja vezanih uz status manjina i to u obliku dvogodišnjeg programa.
Ne postoje organizirane političke stranke Hrvata u Italiji, niti predstavnik hrvatske manjine u talijanskom Parlamentu.

Udruge, izdavaštvo i mediji

U regiji Molise djeluje Federacija hrvatsko-moliških kulturnih udruga koja objedinjuje: Udrugu „Luigi Zara“, Zakladu „Agostina Piccoli“ (www.mundimitar.it), Udrugu „Naš život“ i Udrugu „Naš grad“.
Krovna udruga Hrvata u Italiji je Savez hrvatskih zajednica u Italiji, osnovan 2001. godine, u čijem sastavu su: Hrvatsko-talijanska udruga u Rimu (www.associazioneitalocroata.org), Hrvatska zajednica u Milanu, Hrvatska zajednica u Trstu, Hrvatska zajednica u Venetu, Hrvatsko-talijanska udruga u Udinama, Udruga „Luigi Zara“. U Milanu djeluje i Klub prijatelja Hrvatske.
Posebno mjesto zauzima hrvatska nacionalna crkvena ustanova „Papinski hrvatski zavod Sv. Jeronima“  te Dom hrvatskih hodočasnika (Domus Croata)  „Dr. Ivan Merz“ u Rimu.
Zaklada „Agostina Piccoli“ i Udruga „Naš život“ izdaju dvojezični časopis „Riča živa/Parola viva“, a Savez hrvatskih zajednica u Italiji dvojezični časopis „Insieme“ (Zajedno). 
U Italiji nema radiotelevizijskih emisija na hrvatskom jeziku.