Hrvatska manjina u Republici Češkoj

 

U Republici Češkoj (prema procjeni udruga i Veleposlanstva RH u Pragu) danas živi oko 800 Hrvata. Radi se o jednoj od najmanjih hrvatskih zajednica koja je uspjela sačuvati svoje običaje i jezik. 
Hrvati su u Češku Republiku (na područje Moravske) doselili tijekom 16. stoljeća.  Do sredine 20. stoljeća moravski Hrvati su u nacionalnom pogledu ostali jedinstveni, sačuvavši svoj nacionalni identitet u  selima: Jevišovka, Dobro Polje, Nova Penava, Hlohovec, Chorvatska Nova Ves, Poštorna i Novi Prerov.  U vrijeme Austro-Ugarske imali su mogućnost održavati tješnje veze. Od 1918. žive u odvojenim državama i u različitim političkim sustavima. Nasilna asimilacija Hrvata provedena je (1946.-1950.) kada je hrvatska zajednica iz navedenih hrvatskih sela prisilno raseljena u čak 118 mjesta tadašnje Čehoslovačke. Imovina im je oduzeta te zabranjeno okupljanje.  Nakon 1989. članovi hrvatske zajednice počinju se okupljati i 1991.godine registriraju  udrugu „Udruženje građana hrvatske narodnosti-hrvatska manjina Južne Moravske“. Hrvati također danas žive u Pragu i Brnu. Svake godine (od 1991.g.) u Jevišovki slave Dan hrvatske kulture, a uz misu na hrvatskom jeziku održavaju se i kulturni programi.  
Na svim razinama međusobnih odnosa iskazuje se politička volja, spremnost i otvorenost na suradnju. Republika Hrvatska i Češka Republika imaju slične ili identične vanjsko političke prioritete. Bilateralni odnosi, obzirom na pitanje zaštite hrvatske manjine u Češkoj i češke manjine u Hrvatskoj, u uzlaznoj su putanji jer obje zemlje skrbe i daju punu potporu čuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta manjina na svom području. 

Status

Hrvati nisu bili priznati kao nacionalna manjina sve do demokratskih promjena u Čehoslovačkoj 1989. godine. Danas se u službenoj češkoj statistici Hrvati vode u rubrici "ostali".  Ustav Češke Republike iz 1993.godine u svojem članku 6. govori o zaštiti svih nacionalnih zajednica i manjina koje žive u Češkoj.
Godine 1994. češka je Vlada donijela Uredbu o potpori svim nacionalnim manjinama u njihovim nastojanjima da očuvaju kulturu i identitet, te razvijaju informativnu i izdavačku djelatnost.
U Češkoj Republici, 2. kolovoza 2001. godine stupio je na snagu Zakon o pravima pripadnika nacionalnih manjina kojim se uređuju prava pripadnika nacionalnih manjina i nadležnost upravnih i samoupravnih tijela u odnosu s njima. Značajna odredba tog Zakona propisana je u članku 6. prema kojem će pripadnici nacionalnih manjina biti članovi Savjeta Vlade za nacionalne manjine. Članovi manjina birat će se na način propisan posebnim Statutom.

Udruge, izdavaštvo i mediji

U Brnu su Hrvati udruženi u Društvo Južnih Slavena. Od početka 1994. godine u Pragu djeluje Češko-hrvatsko društvo prijateljstva koje ima više od 50 članova i održava dobre odnose s Hrvatsko-češkim društvom prijateljstva u Zagrebu. Danas Hrvati imaju registriranu  udrugu „Udruženje građana hrvatske narodnosti – Hrvatska manjina Južne Moravske“ i 15. veljače 2008. u nekadašnjem hrvatskom selu Hlohovec osnovana je „Udruga građana hrvatske narodnosti Češke i Moravske“.
Dana 05. prosinca 2008. godine predsjednik Vlade RH dr. sc. Ivo Sanader otvorio je povijesno dokumentacijski centar hrvatske manjine – Hrvatski dom u Jevišovki.