Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Digitalna agenda za Europu (DIGITAL AGENDA FOR EUROPE – DAE)

Prezentacija - http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/dae_v6.pdf

Digitalna agenda za Europu je prva od sedam ključnih inicijativa predviđenih programom Strategije Europa 2020. Inicijativa je pokrenuta u svibnju 2010. g. a cilj joj je omogućiti ekonomiji i građanima EU da ostvare maksimum korištenjem digitalnih tehnologija. DAE utvrđuje 101 mjeru grupiranu u 7 prioritetnih područja  djelovanja na razini EU.

Digital Single Market prvi je stup DEA koji sadrži 21 mjeru kojima se nastoji potaknuti promet internetskim sadržajem, uspostaviti jedinstveni okvir za internetsko plaćanje i omogućiti zaštita potrošača u digitalnom okruženju.

  • U jesen 2010. godine EK je započela s provođenjem inicijative „Going Local“, kako bi DČ izvijestila o napretku u dostizanju ciljeva DAE, identificiranja izazova za budućnost te poticanje aktivnosti i obveza. U prosincu 2012. godine EK je izradila pregled dosadašnjih postignuća u provedbi DAE (Digital Agenda Review) EK želi u predstojećem razdoblju osobiti naglasak staviti na one segmente i mjere u kojima se primjećuje nedovoljan napredak ili zaostajanje na razini EU.
  • EV u ožujku 2013. godine pozvalo EK da pripremi izvješće o provedbi te ključnim zaprekama dovršetku jedinstvenog digitalnog tržišta do 2015. godine, a u u listopadu 2013. održano je zasebno EV  posvećeno inovacijama i digitalnoj agenda
  • za praćenje provedbe DEA zadužena je Skupine visokih predstavnika za Digitalnu agendu (High Level Expert Group on DA-DAE HLG)

 

Prioriteti Hrvatske:

  • nadležnost provedbe DAE u RH je unutar Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora, a VRH u studenom 2012. godine imenovala Darka Parića, pomoćnika ministra uprave nacionalnim promicateljem digitalnog društva za RH (tzv. digitalni šampion)
  • predstavnici Ministarstva uprave uključeni su kao aktivni promatrači u rad DAE HLG. EK imenovala Zorana Stančića, zamjenika gd DG CONNECT glavnom kontakt osobom za inicijativu DAE „Going Local“ za RH
  • 23. svibnja u Opatiji je održana konferencija Digital Agenda for Europe - Going Local  u RH s ciljem promoviranja inicijative DAE