Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

BREXIT – OPĆENITO

POVLAČENJE UK IZ EU I PREGOVORI O BUDUĆIM ODNOSIMA

AKTUALNO

Ujedinjena Kraljevina je od 1. veljače 2020. godine na uređeni način prestala biti članicom EU-a stupanjem na snagu Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju.

U ovom trenutku na snazi je prijelazno razdoblje predviđeno Sporazumom o povlačenju koje traje do 31. prosinca 2020., a tijekom kojeg se na i u UK i dalje primjenjuje pravo Unije.

Istekom prijelaznog razdoblja, UK prestaje biti dijelom jedinstvenog tržišta EU te carinske unije, čime se okončava slobodno kretanje ljudi, roba i usluga. U svrhu pravovremene pripreme za promjene koje će neizbježno nastupiti u međusobnim odnosima od 1. siječnja 2021., poglavito u području prekogranične trgovine i mobilnosti građana, Europska komisija je objavila Komunikaciju o spremnosti za kraj prijelaznog razdoblja s UK te ažurirane sektorske obavijesti o pripravnosti.

 

UREĐENO POVLAČENJE

Postupak povlačenja UK iz EU-a započeo je 29. ožujka 2017. u skladu s člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji. Nakon složenih pregovora, na sastanku Europskog vijeća 17. listopada 2019., šefovi država i vlada EU usvojili su Zaključke kojima su potvrdili novi tekst Sporazuma o povlačenju UK iz EU te odobrili tekst Političke izjave kojom se uspostavlja okvir za buduće odnose EU i UK.

Sporazum o povlačenju uređuje različite aspekte povlačenja UK iz EU, uključujući sveobuhvatnu zaštitu prava građana EU koji žive u UK i prava državljana UK koji žive u EU; financijske obveze UK; zaštitu postojećeg graničnog režima između Sjeverne Irske i Irske u kontekstu očuvanja postignutog mira u Sjevernoj Irskoj; ulogu Suda EU u praćenju i provedbi Sporazuma i druge pojedinosti o povlačenju.

Sporazumom je predviđeno i trajanje prijelaznog razdoblja do 31. prosinca 2020., tijekom kojeg se na UK primjenjuje pravo Unije. Cilj je prijelaznog razdoblja omogućiti prilagodbu državnih uprava, gospodarstvenika i građana na povlačenje UK iz EU te provesti pregovore o budućim odnosima između EU i UK. Sukladno Sporazumu, trajanje prijelaznog razdoblja bilo je moguće produljiti odlukom Zajedničkog odbora prije 1. srpnja 2020., no navedena mogućnost nije iskorištena.  

Do kraja prijelaznog razdoblja, građani RH u UK te građani UK u RH mogu uživati jednaka prava koja su imali i prije povlačenja. UK je izgubila pravo sudjelovati u radu i odlučivanju tijela EU, no tijekom prijelaznog razdoblja može se još smatrati dijelom jedinstvenog tržišta i carinske unije EU.

Istekom prijelaznog razdoblja, nastupit će neizbježne promjene u međusobnim odnosima, čiji će opseg dijelom ovisiti o rezultatu pregovora o budućim odnosima EU i UK. Informacije o glavnim područjima u kojima će doći do promjena bez obzira na ishod pregovora između EU i UK (trgovina robama i uslugama, putovanja i turistički posjeti, promet, energetika, koordinacija sustava socijalne sigurnosti i dr.) može se naći na stranici Europske komisije.

 

PREGOVORI EU I UK O BUDUĆIM ODNOSIMA

Sveobuhvatni pregovori o budućem partnerstvu između EU i UK započeli su 2. ožujka 2020. i u ime Europske unije i država članica vodi ih Europska komisija, u skladu s mandatom koji je utvrdilo Vijeće EU dana 25. veljače 2020. u smjernicama za pregovore. Detaljne informacije vezane za pregovore nalaze se na stranicama Europske komisije (dostupne na hrvatskom jeziku).

 

INFORMACIJE ZA GRAĐANE

Sporazumom o povlačenju omogućuje se da građani EU u UK, kao i državljani UK u EU, i članovi njihovih obitelji, nastave živjeti, raditi ili studirati pod dosadašnjim uvjetima u skladu s pravom EU-a (pravo na boravak, traženje posla, rad bez radne dozvole, jednak pristup zdravstvenim uslugama i mirovinama, napuštanje UK ili EU u razdoblju od maksimalno pet godina bez gubitka prava itd.). Isto se odnosi i na one europske građane koji će se nastaniti u UK ili državljane UK koji će se nastaniti u EU tijekom prijelaznog razdoblja do 31. prosinca 2020.

Za konkretnije informacije o tome tko je sve zaštićen Sporazumom i koja su prava zaštićena upućujemo na Memorandum EK s najčešćim pitanjima i odgovorima o pravima državljana, kao i na kratki video EK o spomenutoj temi.

Prava državljana RH u UK

Kako bi zadržali spomenuta prava, EU državljani moraju najkasnije do 30. lipnja 2021. osigurati potvrdu o statusu putem sheme britanske Vlade nazvane EU Settlement Scheme (EUSS). Oni hrvatski državljani koji mogu dokazati da neprekidno zakonito borave u UK pet i više godina trebaju pribaviti tzv. settled status, a oni hrvatski državljani koji borave u UK manje od pet godina tzv. pre-settled status (koji im omogućava da osiguraju settled status kad akumuliraju spomenutih pet godina boravka u UK).

Za sve konkretnije informacije upućujemo na web-stranice britanske Vlade.

Postupak reguliranja statusa je besplatan. Odluka o potvrđivanju statusa i odobrenju boravka u potpunosti je u nadležnosti britanskog Ministarstva unutarnjih poslova (Home Office), a tijela hrvatske državne uprave i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Londonu nisu ovlaštena donositi prosudbe o zadovoljavanju propisanih uvjeta. Napominjemo kako se potreba reguliranja boravka ne odnosi na one hrvatske državljane koji uz hrvatsko imaju i britansko državljanstvo.

Prava državljana UK u RH

Svim državljanima UK i članovima njihovih obitelji koji borave u RH preporučuje se da prijave svoj boravak / podnesu zahtjev za boravak člana obitelji. Za sve dodatne informacije vezane za prijavu upućujemo vas na web stranice Ministarstva unutarnjih poslova.

Kada je riječ o vozačkim dozvolama, temeljem važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19) državljani UK moći će koristiti vozačke dozvole UK u RH do godinu dana od dana izlaska UK iz EU, nakon čega će ih morati zamijeniti za hrvatske vozačke dozvole, uz obvezu prilaganja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima. Državljanima UK kao i državljanima drugih država koji imaju vozačku dozvolu UK, savjetuje se da što prije podnesu zahtjev za zamjenu vozačke dozvole za hrvatsku vozačku dozvolu. Više informacija na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

Dodatne ažurirane informacije vezane za život i rad u RH nakon povlačenja UK iz EU možete pronaći i na web stranicama Vlade UK: Living in Croatia.

 

INFORMACIJE ZA POSLOVNU ZAJEDNICU

Informacije i upute za poslovnu zajednicu možete potražiti na web stranicama:

Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Hrvatske gospodarske komore

Ministarstva financija, Carinska uprava

Agencije za zaštitu osobnih podataka

Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

 

OSTALE KORISNE INFORMACIJE

Za više informacija upućujemo vas na portal Europske komisije s obavijestima o posljedicama povlačenja UK iz EU-a te na stranice Vijeća EU